Gotland Nyheter Sverige

Kampen om Sverige!

Talmannen HÄR har sagt att det är ett misslyckande om Sverige får extraval. Svenska folket har röstat i demokratiska val, så att det eventuellt kan bli extraval. Om Löfven hade haft förtroende hos väljarna, skulle regeringsfrågan vara löst. Experter menar att Löfven inte godkänns i statsministeromröstning. Landet Sverige eller delstaten Sverige Kampen om Sverige. Vad Läs mer…

Gotland Nyheter

Riksdagen röstade nej till gotlänningar!

”Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som präglas av mångfald och respekt för individens mänskliga fri- och rättigheter.” Så motiverade arbetsmarknadsutskottet (AU) avslaget på SD:s motion om åtgärder mot Diskriminering av svenskar. Gotlänningar inte lika värda Riksdagen röstade nej till gotlänningar! Riksdagen röstade nej till olika motionsförslag för åtgärder mot diskriminering: Motiveringen HÄR, Läs mer…

Debatt Gotland

Gotland och polarisering

I hela delstaten Sverige, även inom Gotland, rapporterar olika medier och myndigheter om senaste årens befolkningsutveckling och utmaningar. Forskare, journalister, myndighetspersoner, företagare och privatpersoner talar öppet om utvecklingen. Nästan alla konsekvenser diskuteras, utom den strukturella snedvridningen? I vissa lexikon stavas det strukturell rasism, när samhällets utformar strategier för snedvridning. Bostadsmarknaden Gotland Gotland och polarisering. Gotlänningar Läs mer…

Gotland Nyheter

Samarbete och skilsmässa

I Sverige kan barn flyttas från sin hemort, till en plats utan anhöriga eller viktiga närstående. Trots lagar som ska skydda barnet, hjälper socialtjänster och domstolar brottsliga föräldrar att ta barn. I Danmark finns en digital mottagning för föräldrar som skiljer sig. UPPDATERAT: EXPRESSEN om svenska socialtjänsten HÄR! Välkommen till samarbete Samarbete och skilsmässa. SES Läs mer…

Gotland Nyheter

DO stoppade etnisk förtur

Göteborgs kommun ville anställa utländsk chef, framför ”nordiska” sökande. Arbetsgivare får dock enligt diskrimineringslagen inte diskriminera arbetssökanden på grund av etnicitet. Kommunfullmäktige ville öka antalet utländska chefer HÄR. Strukturell rasism DO stoppade etnisk förtur. Gotlandswebben har tidigare frågat AF och andra offentliga arbetsgivare, varför de har anställt utlänningar, istället för högre meriterade svenska arbetssökande. Svaren Läs mer…

Debatt Gotland Nyheter Sverige

Sossar stoppar medlemmar?

Socialdemokraterna (S) kallar sig ”Arbetarpartiet Socialdemokraterna”. Nu frågar allt fler om S verkligen är arbetarnas parti, eller ens demokratiska? Nästa fnurra på tråden som S kämpar med, gäller de små rösterna. Partistyrelsen kan stoppa motionsrätten? Sossar stoppar medlemmar? S håller partikongress 22-24 mars 2019 HÄR. Socialdemokraterna kan besluta att medlemmarna utestängs, från att skriva egna Läs mer…

Debatt Gotland Nyheter

Gotlands-Elvis och Lucia!

Ingen Lucia i Östnyttområdet Motala. Förskolan Kärrbacken diskriminerar Luciafirare. Gotlands-Elvis och Lucia. Gotlands-Elvis och lucia. Micke Stenberg, känd som barnens beskyddare rasar på Facebook mot beslutet: -”Fan va allt ska handla om migranter och asylsökande och invandring i precis ALLTING.” Föräldrar i het debatt Föräldern Jessica Gunninge, uttalade HÄR till Expressen: -”Jag tycker vi ska Läs mer…

Debatt Ekonomi Gotland Krönika

Jätteglad Sosse på Gotland

Gotland ”får” pengar av Europeiska Socialfonden (EFS) HÄR. Svenska folket har betalt över 500 miljarder netto hittills i EU-avgift. En Sosse på Gotland beskrivs som särskilt glad. Kanske tror folk på riktigt att de får pengar av EU till utveckling? Locka nya grupper till Gotland Jätteglad Sosse på Gotland. Över sju miljoner kronor ska användas för Läs mer…