Debatt Nyheter

EU-regionen Sverige utan Nationalsång

Knappast någon är stolt över sin Svenska historia och Sveriges tidigare kungar. Det är påståenden som V motionerar till riksdagen redan 1986. Nationalsången ska inte finnas. Sverige utan Nationalsång V hade rätt i att Sverige saknar en nationalsång. Sverige har inte antagit någon Nationalsång, trots motioner om saken redan på 1960-talet. Motionen från V 1986, Läs mer…

Nyheter

Mollgan finns inte?

Det var Mollgan som gjorde det, eller så finns han inte? Det är oklart om Morgan Johansson har läst Alfons och förstått att Mollgan inte finns, på riktigt? Morgan Johansson tar chansen att gömma sig Morgan uttrycker frustration till nyhetsreportrar och i sociala medier över skjutningar på öppen gata. Samtidigt har det egna partiet och Läs mer…

Nyheter

Knivdåd i Visby gav samhällstjänst

Brottsbalken ger tydligt besked om fängelsestraff vid Knivdåd. Rättsväsendet i Sverige ger tydliga besked om återhållsamhet att straffa. Åklagare, domstolar och försvarsadvokater skapar låga straff vid allvarliga brott. Samtidigt uttrycker Morgan Johansson ilska och frustration över skjutningar och våld. Knivdådet i Visby i juni 2017 kanske retar Morgan Johansson Läskunniga finner att Brottsbalken anger fängelse Läs mer…

Nyheter

Skolsegregering ökar Sveriges fall

Skolverket har kartlagt den svenska skolan. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson menar att tre områden behöver prioriteras: Skolsegregationen, Lärarförsörjningen och Lokal styrning av skolan. Segregation Sverige har målat in sig i ett hörn. En åtgärd för att motverka segregation anses vara Kompensatorisk resursfördelning. Skolverket menar att det är viktigt med särskilda satsningar på att få till Läs mer…

Nyheter

Moderaterna önskade Öppenhet

Moderaterna ansåg att Öppenhet skulle styra värderingar kring invandring:  ”…dem som genom arbete eller på grund av förföljelse vill bygga en ny framtid i vårt land. Att ta emot flyktingar är en fråga om att bry sig om, att ställa upp, och att visa barmhärtighet.” Nuläge och konsekvenser Varför påminna om denna proposition från Moderaterna? Läs mer…

Nyheter

Regeringens Jobbagenda

Många vill arbeta och det är bra enligt regeringen: – ”Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Med Sveriges nya jobbagenda tar regeringen ett steg mot målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet”. Jobbagenda I regeringens agenda ingår tre delar som fokuserar investeringar för framtiden, fler och växande företag och samt satsningar på Läs mer…

Nyheter

Bernt Herlitz -misstanke om politisk anmälning

Gotlandswebben har sammanställt flera offentliga dokument och uppgifter gällande avskedet av tandhygienisten Bernt Herlitz. Det finns en stark misstanke att ärendet är en ”Politisk anmälning”. Gotlands tingsrätt Domen i Gotlands tingsrätt visar att domstolen har ansträngt sig för att vara neutral i sin bedömning. Det är så här en domstol ska arbeta, enligt svensk normativ Läs mer…

Nyheter

Tal till nationen mellan raderna

Kära svenskar och Sveriges befolkning! Nutida människor uppträdde för cirka 125 000 år sedan. Utmaningarna för människan har alltid omfattat villkor för överlevnad. Idéer, uppfinningar och hårt arbete har gjort vår överlevnad möjlig. Dagens svenska samhälle är frukten av vad vi tillsammans har odlat. Det har varit både mödosamt och svårt genom historien. Generationer före Läs mer…

Nyheter Sverige

Be om ursäkt Stefan Löfven!

Som genom ett trollslag och över en natt, ändrade statsministern Stefan Löfven och det Socialdemokratiska partiet sin migrationspolitik. Nu presenterar man en politik som i visa stycken inte bara ta är tagen från SD rakt av, utan också på vissa punkter ännu tuffare. Detta har förbluffat, chockat och retat upp många inom Socialdemokratin. Förståligt nog. Läs mer…