Debatt Gotland Krönika

Arbeta på Gotland ?

Region Gotland skriver på sin hemsida att den som vill jobba på Gotland, kan ”levla” upp sin karriär? Den som klickar i gränssnittet hamnar HÄR. Tanken är jättefin, men hur många fastlänningar tror på innehållet?

Har sökt arbete sedan 1996 på Gotland

Arbeta på Gotland? Efter en genomgång av mina egna arbetsansökningar till arbetsgivare på ön, både från fastlandet och som boende i sammanlagt tio år, är resultatet slående.

Redan före e-postens glansdagar, skickade dåvarande Gotlands kommun ut besked per post, efter cirka tre månader: ”Tjänsten är tillsatt med annan sökande”.

Första ansökan var 1996, till ett behandlingshem på ön. Som beteendevetare i psykologi och med föreståndare för ungdomsboende i Stockholm i CV, kändes jobbet nära.

Nej…

Arbetsförmedlingen behöver samhällsvetare

Några år senare, närmare bestämt år 2000, kallades jag till en intervju på Arbetsförmedlingen Gotland. Intervjun kändes lite uppgjord. Som ofta på små orter, var dåvarande Arbetsförmedlingens chef bekymrad över mitt långa CV, som ändå satt ihop inom samma område; beteendevetenskap, skolor, utförartjänster inom samhällsinstitutioner.

Nej…

Nuvarande chef och jag har bollat frågan om varför jag inte erbjuds arbete på Arbetsförmedlingen Gotland.

Svaret är mycket otydligt, men både gotlänningar som bor på ön och anställda på Arbetsförmedlingen, har uppgett att jag är minst lika meriterad för tjänsten, som nuvarande anställda… och mer utbildad… för arbetet.

Jag kommer alltid personligen fråga hur människor från andra länder, kan förvalta en Svensk myndighet bättre än jag, som har fötts in i den svenska kulturella identitet som har byggt de svenska myndigheterna?

Frågan känns berättigad även mot bakgrund i de svenska utbildningar som är lämpliga för förvaltningsarbete…

Skapar Socialdemokraterna jobb till gotlänningar?

HÄR visar regeringen ett högaktuellt ämne om jobb.

 

Vad Region Gotland inte säger

Att Gotland är fint, kan man delvis hålla med om. Särskilt på vissa platser utanför Visby.

Men den forna mytomspunna staden Visby byggs nu sönder, för att ge plats åt ”befolkningsutvecklingen”. Staden förfulas, som så många andra!

Ja, det kan jag säga utifrån mina analyser hämtade ur betyget VG i Regional och Lokal analys inom Kulturgeografi och Byggteknik, eller varför inte ämnet Statsvetenskap?

Hur som helst, är Gotland en ö. Med sina fördelar i närheten att kommunicera. Men tyvärr har ön också förvandlats i egocentrismens tidevarv, som på fastlandet.

Vad regionen egentligen säger, är att du kanske får jobb, men du kommer med stor sannolikhet inte att upptas ”socialt”.

Vad regionen inte säger, är att man har anställt massor av människor inom regionen, som har mycket mindre utbildning och erfarenheter än Du från fastlandet… men gärna förvaltningschefers kompisar.

Vad regionen inte tycks känna till är, att om man anställer svenska akademiker från fastlandet, så ökar kreativiteten… kanske även det magiska… att fler från fastlandet bidrar till större nätverk.

Vad regionen inte upplyser om, är att flera styrelser som finns till för att utveckla ön, har samma personer eller varandras barn i ledande positioner. Styrelser kan vara allt från hur olika bidrag ska delas ut, till idrotts- eller studieorganisationer.

Gotland har visat samma problematik sedan jag var barn:

-Självkänslan är så låg hos så många, att man låter bli att förbättra den, så att inget förändras!

… så man anställer helst inte personer som inte passar i den spruckna spegelbilden.

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *