Debatt Gotland Sverige

Centern värre än SD?

I en ledare i Sydöstran från 2013 HÄR, menar krönikören att Centern aldrig har gjort upp med sitt mörka förflutna. Istället har Centern bluffat om sin historia. Min fråga är varför svenska väljare godkänner vissa partier med mörka historier, men tydligt ”hatar” SD?

Centerpartiet Gotland

Centern värre än SD?

På Centerpartiets hemsida, går att läsa följande:

Centerpartiet är för ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning.

Det är dock ingen hemlighet att Centerpartiet önskar vara EU-medlem. EU har i 23 år styrt överstatligt över svenskarnas samhällsutveckling. Juridik var till exempel ett traditionellt och viktigt område för utveckling av den självständiga nationen Sverige och landets välfärdssystem.

Idag måste vi fråga storebror om vi får stänga olika gränser, för att skydda oss mot olika oönskade risker!

Den luddiga formuleringen om ett öppet samhälle, kryddas med ytterligare ett slitet begrepp:

”Frihet under ansvar”.

Ansvar

Jag tackar personligen Eva Nypelius (C), för ordet Ansvar. Tyvärr upplever jag allt färre inslag av ansvar i samhället. Ansvar är inget som bara uppstår, det är förknippat med fostran, grupptillhörighet, kulturell kontext, kulturell identitet.

Ansvar är helt enkelt den normativa etik som har fastnat inuti personen, givet av skolsystemet och andra legitima auktoriteter. Därtill avgör andra faktorer som tvång, dolda personliga agendor, etc.

Svenskarnas frihet under ansvar, översätts ofta av Stefan Löven som: ”Social oro”.

Sanningen är att det liberala flummet håller på att förtära Sverige inifrån!

Tillväxt

Centerpartiet smyger in ”tillväxt”, både här och där i olika texter. Tillväxt ska ske till exempel genom att:

En ökad befolkning bidrar till fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

I detta påstående saknas mycket, även koppling till begrepp som: ”Detaljstyrning”, ”Frihet under ansvar” och hur en ökad befolkning ska bidra till fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Förvandlingen

Som svensk med flera examen, har jag sett förvandlingen av Sverige, från Land till EU-region. Det har varit allt svårare att erhålla arbete, utanför den planlagda och avsmalnande korridoren för svenskars arbetsmarknad.

Läkare, Ingenjör, Ekonom, Jurist, Datavetare har blivit ‘the big five’.

Ja, Lärare på olika nivåer påstås av 7klövern vara ett bristyrke, men det gäller framförallt för insatserna att få in ”lärare” från de stora invandringsländerna.

Förutom de fem tyngsta yrkestitlarna, har behovet av socionomer skjutit i höjden med raketfart!

En ökande befolkning, med ökat behov av vård, omsorg och sociala insatser är INTE tillväxt. Det är något annat.

Jämställdhet och jämlikhet

Vi som barnfamilj, som tusentals före oss, har tvingats flytta från Gotland. Centerpartiet med flera partier har varit med och utvecklat Visby som huvudort i regionen Sverige.

Att landsbygden ska leva sägs endast av tradition, för att inte tappa ryggraden -jordbrukarna.

Centerpartiet har förvandlats till något annat, där lammen har tystnat.

På Gotland bor det 30 000 personer utanför Visby, som faktiskt i stora drag behandlas som skit. Det är starka gotlänningar med ett fantastiskt historiskt arv från den unika gotländska kulturen.

Landsbygdsborna finns redan här och utspridda över ön, vilket gör det möjligt att bygga både bostäder och förlägga arbetsplatser.

Jämställdhet och Jämlikhet är INTE att en region kör sin egen landsbygds-befolkning till färjeterminalen, för att önska dem lycka på fastlandet…

…inte när man samtidigt och bevisligen har gjort allt för att inflyttade från andra länder ska har förtur till bostäder och jobb!

Centerpartiet bluffar

Det är tydligt att Centerpartiet bluffar, både på riksnivå och på Gotland!

Om partiet inte vill ha detaljstyrning, så kan ansvariga föreslå folkomröstning om EU. Om partiet verkligen vill ha tillväxt, så ska jobben och bostäderna flyttas till landsbygden.

Men väldigt mycket kompetens har kastas över pallkanten, över till fastlandet, ända sedan urbaniseringens brytpunkt på 1930-talet HÄR?

Förresten, ring mig!

Vi kan flytta hem och bidra med massor till Gotlands arbetsmarknad och barnen kan utöka skolklasserna i Garde skola.

Men… Centerpartiet kanske bara är jämställda och jämlika för andra än oss… en enkel bluff att syna?

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *