Debatt Ekonomi Gotland Sverige

Corona och Sveriges frihet

Det blir en annorlunda påsk säger medier, kungen och regeringen. Men det finns alltid grupper som är utestängda från arbetsmarknaden, trots stort behov av deras kompetens i samhället. Efterfrågan på arbetstagare sjunker allt lägre. Har politiken påverkat eller inte påverkat utsatta yrkesgrupper? Har icke tänkande, eller kanske politiskt styrande bidragit till Coronakrisen?

Exempel på politisk arbetslöshet

Beteendevetare i psykologi, bedöms år efter år ha låga chanser till jobb enligt SACO:s framtidsprognoser.

Offentliga verksamheter ställs ofta inför problem, som skulle kunna hanteras med beteendevetare. Vissa andra kategorier kallar sig också beteendevetare i publika annonser, men beteendevetare har svårt att kalla sig något annat.

Socionomer har lagstadgad förtur i arbeten inom Socialtjänster, men fler avdelningar skulle behöva utreda och ge service med mångfacetterade team.

Lagen säger att endast ”socionom” får arbeta med och besluta i barnutredningar. Det betyder att politiken har uteslutit specialpedagoger, beteendevetare, barnsjuksköterskor, psykologer… osv.

Beteendevetare i psykologi och arbetssökande inom Socialtjänst, kallas inte till intervjuer.

Påbyggnader ovanpå psykologiexamen, med högsta betyg rakt igenom social- och förvaltningsrätt, statsvetenskap och nationalekonomi… fler andra viktiga ämnen för Socialtjänst som magisterkurser i beslutsfattande och risk i samhälle… ger inte politisk tillåtelse att arbeta med människor i behov av stöd.

 

Massarbetslösa i utbud och efterfrågan

I verkliga demokratier anses det viktigt att ställa frågor och besluta med majoritet, när även minoriteten har fått yttra sig.

Majoriteten ska i demokratier inte heller utestänga minoriteten, bara för att de är en minoritet eller ställer frågor.

Arbetsmarknader som industri och offentlighet går inte i takt

Industrin behöver kanske plötsligt ingenjörer som löser vissa tekniska problem och anställer därför inte en statsvetare. Industrins smala nisch anställer en smal typ.

Offentliga arbetsmarknaden kan istället vara direkt kontraproduktiv, just för att politiken begär något som är bakvänt, att anställa en smal typ till en bred nisch.

Genom att t.ex. kommunerna använder en snäv rekryteringsmall som inom privata industrin, fast inom sina breda offentliga arbeten, kommer flera kompetenser att släckas ut.

Det är tyvärr så att flera kategorier som sorteras bort, för att examenstitlarna inte har något stort modevärde, har större sannolikhet att lösa eller hantera vissa arbetsuppgifter i offentlighetens ingenjörskonst.

En snabb minnesbild om socialtjänsten förklarar

Socionomer sätts att utreda t.ex. barnärenden gällande Mellanöstern och endast socionomer eller i stort snarlika får utreda enligt lagstiftningen.

Det innebär att socialtjänsten inte kan anställa t.ex. en präst som är expert på religionspsykologi och har särskilda kunskaper om Mellanöstern och barnfrågor.

Socialtjänsten kan inte heller anställa en religionspsykolog som är expert på Mellanöstern och har lärarexamen med specialpedagogik, osv.

Sverige kan komma ut starkare

När krisen är hanterad och det positiva ljuset åter skiner, då kan Sverige komma ut ännu starkare?

Det övergripande problemet att lösa är endast Egoismen, som har växt till orimliga proportioner i den individuella frihetens politiska gödsel.

Facit visar nu att människor har gått över lik, för att erhålla ytterligare än kick.

Resor och konsumtion har växt till det största som människan kan uppleva… till de högsta personliga värdena!

När krisen är över, kommer då svenskarna att välja en annan livsstil eller köra på som vanligt och inte se vad som kan ge långsiktiga och skadliga konsekvenser.

 

Konjunkturinstitutet 2011

Under 1980-talet var arbetslösheten i genomsnitt 3,3 procent, vilket är betydligt lägre än i dag. En orsak kan ha varit att matchningen var mer effektiv på 1980-talet.

I samband med den ekonomiska krisen i början på 1990-talet steg arbetslösheten kraftigt, från omkring 2 till 12 procent”

Kommer svenska arbetssökande med kunskaper om människor och samhället, som är tränade att ställa avgörande frågor om risker och kan analysera vad som är långsiktigt hållbart att få delta i utvecklingen?

Alla säger att Corona skapar massarbetslöshet

Vad man inte tycks diskutera offentligt i Sverige, är att flera stora grupper har tillkommit på arbetsmarknaden, vilka ska konkurrera med redan befintliga arbetssökande och långtidsarbetslösa.

Konjunkturinstitutet 2011 igen, beskrev i korthet olika arbetslöshetssiffror över flera decennier före och efter EU.

Tre relativt nya grupper har strömmat till arbetsmarknaden genom väljarnas önskan med sina politiska röster: 1) inflyttade arbetssökande från utlandet, 2) sjuka som har utförsäkrats och ska söka arbete och 3) studenter som jobbar bredvid studierna.

Dessutom har matchningen av arbetssökande försämrats efter 1990-talet.

Konjunkturinstitutet visade alltså för tio år sedan, att vissa grupper är en utmaning för arbetsmarknaden.

Samtidigt har både myndigheter och tänkare sagt att samma grupper får Sverige att blomstra?

Utbud och efterfrågan

Utbudet av varor till Sverige minskar för att gränserna stänger och leveranser inte kan nå Sverige.

Utbudet sjunker för att folk inte jobbar och är försatta i karantän av förkylningspolitiska skäl.

Men, karantänen har väl gällt endast 14 dagar per anställd?

Dessutom har inte alla arbetstagare tvingats till Karantän, samhället tycks dagligen trängas ihop på fler olika arenor.

Sverige har också visat att de flesta åldersgrupper får milda till vanliga förkylningssymtom. Däremot har äldre och sjuka drabbats hårdare.

Svenskarna reser plötsligt inte längre pga Corona. Men i 25 år har svenskarna rest öppet mellan Sverige och områden med fruktansvärda virus och sjukdomar; SARS, MERS, Turberkulos, Multiresistenta bakterier.

 

WHO varnade

”Världshälsoorganisationen WHO, anser att antibiotikaresistens är ett av våra största hot mot mänsklighetens framtida hälsa.” (1177.se, 2018).

Några frågor i Svensk demokrati

Vilka yrken sparkas för att ekonomin är i botten och beror det verkligen på SARS-cov-2?

Är ekonomin i botten, Vem säger vad?

Kommer nästan bara inflyttade personer i serviceyrken som exempelvis: buss- och taxichaufförer, städare, pizzabagare och frisörer förlora sina jobb?

Den som frågar rakt ut, får kanske inga svar från myndigheterna:

Om utbudet av varor och tjänster sjunker i Sverige, och den största gruppen som blir sjuka är 70+, så betyder det kanske att många i åldersgruppen 70-90 år och grupper med underliggande risksjukdomar är anställda i Coronakänsliga arbeten?

Begränsa smittspridningen

Det är osäkert om svenskarna kan eller vill begränsa all slags smittspridning som skadar på lång sikt, virus, egoism, ideologiskt överdriven arbetsmarknad, etc.

Mitt i utbrottet efter Nyåret fortsatte svenskarna resa ut i världen. Ansvariga politiker åkte till Kanarieöarna en månad efter det första officiella Coronafallet på öarna. Andra resenärer åkte i tusental till Italien och Spanien.

När krisen är över, kommer då svenskarna att välja en annan livsstil eller köra på som vanligt och inte se vad som kan ge långsiktiga och skadliga konsekvenser.

 

Individuella friheten skapar splittring

I en märklig loop är vi nu tillbaks i att individuell friheten har hämtat smittspridningen till Sverige, vilket har skadat även andra.

Loopen om individuell frihet syns i allt från dödliga trafikbeteenden på övergångsställen till ökning av mobbning, både av barn och vuxna.

Konsekvensen av missbruket av den individuella friheten är nu att Alla uppmanas ta ansvar.

Även de grupper som aldrig kan åka någonstans eller inte ens får vara med på arbetsmarknaden uppmanas ta ansvar.

Ska Alla verkligen ta ansvar?

Den individuella frihetens retorik innebär samtidigt att Alla inte behöver ta ansvar!

De som inte har hämtat smittan till Sverige eller inte får vara med på arbetsmarknaden och avhjälpa flera samhällsproblem… de har samma rätt som alla andra till individuell frihet… alltså kan de titta på och säga:

-Jag har tagit ansvar hela tiden, i hela mitt liv, för att inte skada någon när jag utövar min personliga livsstil.

Jag har aldrig rökt, har istället tränat och skött min kost, studerat, deltagit i ideella verksamheter för svaga grupper, arbetat med utslagna, vuxna och barn med särskilda behov.

Inte rest hur som helst, vart som helst, när som helst, konsumerat under genomsnittet…

Nu ska de som har skadat andra börja ta ansvar… jag tillämpar den svenska politiska agendan om individuell frihet… allt enligt önskemål från regeringen… för jag har väl också lika värde och existensberättigande?

Åka till Gotland i påsk -Utopi

Med argument från den politiska majoritetens vilja, går det även utmärkt att åka till Gotland i påsk?

Gotlands högsta politiska ledare C, åkte själv ut i världen mitt i Coronautbrottet, se Gotlandswebben här.

Besökare kan med sannolikhet resa från andra Center-kommuner som har sagt att Corona inte gäller deras län, se Gotlandswebben här.

Den individuella friheten är en utopi, eftersom alla har olika agendor. Det finns människor som inte klarar av att påverka andra med sin livsstil och ett stort antal som bara bryr sig om sig själva.

 

Linkedin visar flitiga tjänstemän från region Gotland

För att avrunda. Ibland kan den som söker olika profiler häpna… flera höga positioner inom region Gotland är tillsatta med anställda som har väldigt lite utbildning för uppdragen… samma personer hindrar också arbetssökande med mer kunskaper att erhålla anställning på ön.

Är det också en medveten politisk strategi för Gotlands arbetsmarknad eller ett resultat av icke tänkande… av någon orsak?

På Gotland syns sådana personer i media och säger att det inte går att få tag i arbetskraft.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *