Debatt Gotland Nyheter

Gotländsk dörrvakt jagade resandefolk

Gotländsk dörrvakt jagade resandefolk. I alla tider har det funnits kriminalitet med rån och överfall. I Sverige syns flera råa överfall och förnedring mot barn. Svenska nyhetsmedier och människor som arbetar med kriminella menar att förnedring alltid har förekommit. Det har inget med etnicitet att göra.

Foto: Gerhard Janson från Pixabay

Våldet har alltid förnedrat

Ja, det är sant att våld alltid har förekommit. Men efter en råare period på 1700- och 1800-talen gick svenskarna in i ett välfärdssamhälle, med en socio-ekonomisk utveckling.

Jag arbetade själv första gången i ordningsuniform i Stockholm 1990, men samhället var fortfarande mindre.

Omhändertagande gällde oftast:

Lagen om berusade HÄR

Eller

Brottsbalken gällande stöld HÄR

Våld

Det var sällan situationer uppstod som omfattades av Polislagen 10 § HÄR

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken.

 

Politisk korrekthet förminskar våldet mot svenska barn

Flera medier förminskar våldet mot svenska barn, när de förmedlar att våldet var värre på 1990-talet.

Agenda hade en debatt i februari i denna länk som du kan klistra in i din läsare:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fornedrande-filmer-blir-en-signal-till-andra-kriminella

Kissar på Svenska barn

Sociala medier översvämmas av filmer där svenskar utsätts för ”dominans och förnedring”.

Svenska barn ligger ned och får ta emot sparkar och slag, är livrädda, blöder, blir utsatta för urinering.

Varför vill Du varje år rösta på politiker som har skapat fruktansvärt våld och inte heller stoppar det?

Jag har sett fler otäcka artiklar, bilder och filmer… som väcker avsky och illamående… tänker på mina egna barn… att skydda dem.

”Som förälder måste man ha ögon i nacken och planera barnens skolväg”

Gotländsk ordningsvakt med landsbygdens normsystem

Gotländsk dörrvakt jagade ”resandefolk”.

Till alla medier kan jag säga att det fanns vuxna i gamla Landet Sverige som stoppade våldet.

Som barn jagades vi på Solnas parkvägar av andra kulturer, redan på 1970-talet.

Men det fanns fortfarande manliga pappor som var industriarbetare och hade kvar landsbygdens normsystem.

När äldre tonåringar som vissa idag kallar ”resandefolk” sprang ikapp oss, försökte sparka och slå… så pinkade de på oss.

Då rusade en gotländsk pappa och dörrvakt från Garde ut, ned genom trapphuset och jagade de kriminella över hela bostadsområdet Västra skogen.

Det är oklart om någon av förövarna fick stryk… hela poängen är att det fanns pappor av stål som direkt tog tag i samhällsomstörtande beteenden!

Det gotländska arvet från landsbygden lever vidare

Jag har i alla tider och kommer så länge jag kan springa, självklart jaga efter brottslingar, för det finns i min nedärvda svenska kultur och de normer som både landsbygden och Sverige fostrade till…

…man måste givetvis tänka sig för och endast handla enligt lagen.

Vi som barn var inte skyldiga till att andra kulturer förnedrade oss!

Det är tragiskt att samhället har lagt stora resurser på att stoppa svenska män från att leva med sitt Svenska arv… att upprätthålla ordning och reda.

Vem vinner på det ökade våldet och vad kommer Gotland att vinna om våldet ökar?

Politiska vinnare maj 2020

Här syns genomsnittet av alla undersökningar senaste åtta veckorna.

Källa: https://val.digital/, 2018-05-11

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *