Debatt Gotland Nyheter Sverige

Tal till EU-staten Sverige

Tal till EU-staten Sverige. Söndagen 22/3-2020 höll ledaren för Arbetarpartiet Socialdemokraterna Tal till Nationen. Inledningsvis var talet verklighetsfrämmande: Det är inte ofta man får göra uppoffringar? Med sorg såg 100 000-tals svenskar talet från socialdemokraterna och kände att dem aldrig har funnits på EU-kartan. I decennier har vanliga svenskar offrat allt!

Tal till EU-staten Sverige

Svenskar har ofta fått göra uppoffringar! Vi svenskar fostrades med normativ etik från det gamla landet Sverige.

Värderingar att skydda vårt eget land, vårt folk och omtanke om varandra och samhället styrde våra handlingar.

Vanliga svenska arbetare som exempelvis: undersköterskor, vaktmästare, assistenter, kroppsarbetare, barnskötare, räddnings- och servicepersonal, akademiker med lägre social status, har efter EU-inträdet diskriminerats hårt av det egna folket.

Medelklassen och uppåt har kunnat påverka samhällsutvecklingen genom att omforma bostads- och arbetsmarknaden, vård- och omsorgssektorerna, utbildningsväsendet.

Svenskar har tvingats till utanförskap

Tal till EU-staten Sverige. Vanliga människor i behov av allmännyttans hyreslägenheter har fått vänta i bostadskö 5-10-15 år, för att finna tak över huvudet. Arbetsgivare har fått betalt för att anställa andra än det egna folket. Vanliga svenskar har friställts och valts bort av arbetsmarknaden i Sverige av ideologiska skäl.

Utanförskap trots stora och ideella uppoffringar för sitt land Sverige, har hindrat svenskar från att kunna äga en bostad. Det har varit omöjligt att laga sina tänder eller semestra utomlands.

Även marginaliserade svenskar har tvingats att betala världens högsta skatter och restskatt på inkomster som a-kassa och utvecklingsbidrag.

Vilka självständiga nationer utestänger sitt eget folk från arbete, bostad, tandvård, sjukvård, omsorg, trygghet, säkerhet… vad gör folket i sådana länder?

Det finns 3 500 myndigheter i Sverige, vilka kan ta emot även svenska arbetssökande. Svenska arbetssökande över 40 år har mycket svårt att erhålla arbete, oavsett deras redan långa arbetslivserfarenhet och ofta gedigna utbildningar.

Efter EU-inträdet har allt fler svenskar fått uppleva utanförskap.

Svenskarnas barn har slutat leka ute själva i lekparker sedan en generation. Svenskar kvinnor och äldre kan inte vistas ute själva eller gå hem själva när det har börjat skymma.

Den liberala lekstugan har stängt!

Tal till EU-staten Sverige. Det är dags att alla som har allt, börjar ta ansvar för den ”utveckling” som de själva har skapat.

Livet är inte en enda lång fest, med fina titlar erhållna genom nätverk, boende i fina villaområden, ledigheter i sommarstugan, utlandsresor flera gånger per år.

Jag-regeln som säger att jag är före dig, är nu utmattad av användarna själva.

Flera kriser och tillstånd i Sverige har skapats av en besutten medelklass och grupperingar över denna.

Det är dags nu att betala tillbaka, till alla svenskar som man har utestängt och använt, för att skapa det goda och ansvarsfria livet åt sig själv!

Barnfamiljers Vardag i egocentrismens högborg

Individens frihet har fått rakt motsatta konsekvenser, som att helt vanliga svenskar får bo i sina bilar.

Skötsamma barnfamiljer får flytta runt i Sverige och knacka dörr efter bostad och arbete… svenska barnfamiljer firar inte alltid jul eller födelsedagar för sina barn.

Rädslan för att inte kunna skänka barnen tillräcklig lycka, frid och tillhörande sinnesstämning i traditionella firanden, tvingar barnfamiljerna att minimera barnens känsla av förtvivlan.

Den goda nationen Sverige kan återbyggas

Tal till EU-staten Sverige. I andra kulturer avgår ledare och ber om ursäkt för de skador som man har åsamkat sina undersåtar.

Den svenska kulturen som fostrade svenskarna till ett hållbart Sverige är borta!

Landet Sverige där alla hade tillgång till arbete, bostad, vård, omsorg, utbildning är förstört av egoism och misstolkad individuell frihet.

Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen, svenskar kan kontakta sina landsmän och erbjuda dem bostad, arbete och andra livsnödvändiga behov.

EU-svenskarna får faktiskt själva städa sin egen skit, precis som alla utestängda alltid har fått göra.

Swexit skapar Vi tillsammans för varandra!

Tal till EU-staten Sverige. Ökande klassklyftor, polarisering och social oro har inte skapats av vanliga svenskar som har offrat sina liv varje dag för de rika EU-federalisterna.

Den nation som Stefan Löfven talar om kan endast återbyggas genom altruism och att även alla svenskar omfattas av ”Lika värde”.

Det kommer att kännas för alla svenskar som har ätit stekta sparvar – ur ett Kungatal.  Men minns att 100 000-tals svenskar i decennier har fått överleva i utanförskap och utan allt som de ansvariga för kriserna har tagit som en självklar livsstil.

Det finns bara en strategi kvar för sammanhållning och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Lämna EU, återupprätta lika värde för alla svenskar, så att deras barn slipper leva med känslan av att konstant vara på flykt.

Alla svenskar måste få känna sig hemma

-Vi tillhör också Sverige !

Det går inte att bygga samhället som Arbetarpartiet Socialdemokraterna och politiskt korrekta påstår sig vilja bygga, genom att utestänga svenskarna från deras rätt, plats och historia i Landet Sverige.

Svenskarna som har offrat allt, behöver inte mer oro, våld, olyckor, utanförskap.

Vi kan leva i verklig demokrati med våra röster… utan våld.

Nu beräknas 2 miljoner väljare vilja rösta på sammanhållning.

Diktatorer och imperier har alltid fallit enligt olika oljemålningar. Här faller romerska imperiet, med myten: ”Et tu Brute ”

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *