Debatt Krönika

Vem är källan till Svenska risker?

Vem är källan till Svenska risker? Att Samhället förändras är ett märkligt påstående. Knappast syftar majoriteten av väljarna på parkvägar, arkitektur eller infrastruktur. Samhällets förändring är i första hand beslutade risker i den nära vardagen. Du är kanske källan?

Risk-, besluts- och policyanalys

Vem är källan till Svensk riskanalys? Många stora händelser som förändrar beteenden i civilsamhällen och påverkar vardagen har kommit till genom val.

Inte bara väljarnas röster i politiska val har medfört en förändring. Istället har personer i maktpositioner uppdrag att ”kalkylera” risker och chanser.

Vardagens utmaningar kan ha olika svårighetsgrad, beroende av vem som är källan till riskanalysen.

Virus, våld, bomber, terror, ekonomi är exempel som kommer av människors beslutsfattande.

Det är inte ”Samhället” som har förändrats.

 

Människor är lika

Likheterna är större än skillnaderna mellan människor ur ett generellt biologiskt perspektiv. Utanpå denna likhet bekläder samhällets beslutsfattare människorna med en slags fernissa. Människorna doppas i exempelvis skillnader i skolning, kultur och religion.

Beslutsfattarna väljer mellan risker och chanser.

Majoriteten är källan till riskerna

Vem är källan till Svenska risker? Genom den Svenska representativa demokratin som utgår från folket, är majoriteten av väljarna källan till riskerna.

Väljarna kan rösta på olika beslutsfattare. Förändringen av samhället kan däremot ha samma utfall efter varje val.

Ibland röstar väljarna på samma partier, som inte förändrar sina riskanalyser. Andra tillfällen ger väljarna makten åt beslutsfattare som förändrar riskanalysen, eller gör som föregående makthavare.

Ekonomi är motorn

Kanske kan ekonomi fungera med mindre. Ständig jakt på mer materialism på kortast tid har visat allvarliga konsekvenser.

Kanske kan mindre men stabil ekonomi stoppa ”samhällsförändringar” med svåra negativa konsekvenser?

Politikens ekonomi

Svenskar är förtrollade av resor lång bort, att shoppa i gallerior och handla kapitalvaror som jämställs med personlig hög status.

Att konsumera för sin självkänsla, istället av livsavgörande behov har diskuterats i 1000-tals år.

Ett populärt uttryck från regeringars ekonomisk-politiska talesmän är att marknadsekonomi faktiskt har byggt välstånd.

Ja, så kan det vara med utgångspunkt i ett smalt perspektiv.

Samtidigt sker omstörtande samhällsförändringar genom smala perspektiv och oförmåga att lösa problem… det är väl inte av ovilja?

Vissa problem behöver inte lösas med rätt löften.

Så länge väljarna matas med inbillad individuell frihet utan ansvar, som främst underhåller lusten till konsumtion… så länge pågår loopen i den enkla skissen:

Makthavare —> Individens frihet utan ansvar —> Problem —> Makthavare —>

Problemlösningens missbruk i Sverige

Gå inte till källan, roten eller orsaken till problemet. Om Du bryter loopen kan du komma till en ny och ibland okänd plats.

Sverige tycks i perioden januari-mars ha varit upptaget med samma nyhet som övriga världen.

Vad som saknas i debatten är hur allvarliga problem kan uppstå, spridas och fortsätta. Det finns samhällsförändrande verksamheter som får pågå, år ut och år in.

Ingen tyckare i morgonsoffor, experter eller kändisar talar om Vem som är riskkällan och varför.

Svenskar är kända som rationella, litterata, starka, friska, snälla… men omvärlden har också sett ett nytt Sverige.

Jämförbara länder över hela världen har frågat varför inte svenskarna stoppar risker som förändrar samhället.

Ingen tyckare i morgonsoffor, experter eller kändisar talar om sitt eget största missbruk:

Störst av allt är konsumtion för lånade pengar, till inköp som man egentligen inte behöver, som man kan visa för omgivningen som inte bryr sig.

Den mänskliga driften att jaga åt sig själv, skapar också risker för alla.

Lyckan att vara smed

Det vore dumt att försvara allt lidande som feodala systemet skapade, eller därefter olika kroppsarbeten i modern tid.

Men vissa delar saknas, att få skapa något genom svett och tårar, att sedan vara rädd om det.

Hantverkare är exempel på yrkesfolk som förstår vad det betyder att tjäna sin lön.

Även om det idag finns många tekniska hjälpmedel, så behöver hantverkaren använda både sin kropp och sitt tänkande för att lyckas med problemlösningen.

Harmoni kommer ofta inifrån när man har lyckats med en svår uppgift. Det är tveksamt om det är hög social status som driver hantverkare.

 

Harmoni, självkänsla och lugn

Vem är källan till Svenska risker? Sverige är väldigt aggressivt. Överallt utsätts människor för attacker från medmänniskor som tillämpar Jag-regeln.

Enkla funktioner som Övergångsställen är dödsfällor, det finns hur mycket som helst i det offentliga rummet som visar obalans.

Många svenskar anklagar Kina för Corona samtidigt som 1000-tals svenskar själva har hämtat viruset och medverkat till att smitta människor i Sverige.

Personlig utveckling är källan och problemet

Mitt i all kritik mot Kina, fortsätter landet som andra länder i Asien med flera vägar för personlig utveckling. Det är t.ex. vanligt att personligt växande kommer ur meditation och kampkonster eller en blandning av ämnena.

I Kina finns en särskild kampstil för utveckling av inre harmoni, självkänsla, lugn och fysisk styrka som kallas Tai Chi.

Flera mästare i olika stilar har vittnat om sina liv innan de blev högsta mästare. Först var de utmanare som bara var inriktade på att ta och att vinna, sedan när de utvecklades på högre nivåer började de förstå det vackra med att ge:

”Ja, du kan säkert vinna över mig, jag önskar dig all lycka”

För att svara på frågan om vem som är källan till riskanalys i Sverige, så är det Du själv.

Du är både källan och problemet till riskerna i samhället, tills du finner inre harmoni, självkänsla och lugn.

Politiken behöver Asien

Jag tror personligen att Sverige skulle utvecklas om Asiatiska läror för kropp, själ och balans, lärdes ut i skolorna… den förra Förvaltningschefen med underlydande HR-specialist inom barn- och utbildningsförvaltningen inom Linköping uppvaktades med förslaget och svarade:

”Nej, sådant ska vi verkligen inte ha här !”

Att elever skulle få tränas i Harmoni, Självkänsla och Lugn tycktes vara skrämmande och hotfullt… eller så var det inte politiskt försvarbart ?

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs. "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Social- och Hållbarhetskonservativ. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Va? Se t.ex. Suburra på Netflix... Motto "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas" Nuläge Driver gärna projekt för hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Utbildningar Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *