Ekonomi Nyheter Sverige

Global lågkonjunktur redan före Corona

Global lågkonjunktur redan före Corona. FN, regeringar, handelsinstitut, myndigheter och medier varnade långt före Corona för inträdet i lågkonjunktur. Läget var redan svårt och viruset blev en extra pålaga. Kanske har du undrat hur Corona har skapat lågkonjunkturen? Svaret är att lågkonjunkturen redan hade inträffat.

Uppdaterad 2020-05-19, antalet varsel Klicka på bilden från SR nedan:

Källa SR:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7446510

FN

UNCTAD, som är FN:s Conference for trade and development, visade flera varningstecken i sin handels-och utvecklingsrapport 2019.

Politiker tycktes inte reagera tillräckligt på händelser som: spänningar och motsättningar i handeln mellan stora aktörer, valutarörelser och Brexit-frågan.

Rapporten krävde en ökning av arbetstillfällen, översyn av löner och ökning av offentliga investeringar, som motsats till makthavarnas upptagenhet av aktiekurser.

”Globala tillväxten beräknades 2019 till 2,3%, att jämföra med 3% 2018”

UNCTAD påtalade också faran med att flera stora tillväxtekonomier redan befann sig i lågkonjunktur.

Att utvecklade ekonomier som Tyskland och England var nära lågkonjunktur bidrog till oron.

Här under visas grafik över tillväxtekonomiernas olika kvartal 2018, och -19.

Källa: National sources and Organization for Economic Co-operation and Development, oecd.stat database.

 

Tjänstesektorn och konsulterna

Global lågkonjunktur redan före Corona. För att sätta in världsläget i relation till Sverige, visas här vad Almega uttalade i mars 2020:

”Produktionen av företagstjänster föll med 2,7 procent på årsbasis vid slutet av 2019”

Här syns vad Almega sa om lågkonjunkturen:

Svag konjunktur redan före Corona

Sjunkande Stockholmsbörs 2019

Så här beskrev SVT lågkonjunkturen 15 augusti 2019. Klicka på reportaget så att du kan se innehållet:

Regeringen: Det går bra för Sverige

16 maj 2018, publicerade Näringsdepartementet en artikel om hur Sverige skulle rustas inför en konjunkturomställning. Det fanns redan tecken på allvarligt läge i världen.

Regeringen betonade att svensk industri var stark.

Här finns artikeln i sin helhet

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *