Debatt Ekonomi Gotland Sverige

Gotland -Mångfald för utvalda?

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) säger på regionens hemsida:

”- Vi ser Mångfaldsparaden som ett viktigt evenemang under Almedalsveckan, en manifestation för öppenhet och allas lika rätt och värde.”

Alla som har tvingas bort kan inte delta

Gotland -Mångfald för utvalda?

Det är osäkert hur eller om Nypelius med svansar motverkar att landsbygdens folk på Gotland måste lämna ön.

Man ser hela tiden motsatsen till att släkter och barn separeras från sin hemort, när de tvingas leva på andra platser?

I lyckoruset över etablissemangets årliga fest -Almedalsveckan, utbrister alla invigda att festen är en Demokratisk mötesplats.

Gotland behöver alternativ Politikervecka

Om demokratin ska utvecklas och inte backa, behöver gotlänningarna arrangera en ny Politikervecka, med mindre supande.

Närsakar, Skolu och idrottsplatsen i När…

Politiken behöver bli När-odlad!

Det finns platser som skulle kunna driva en Politikervecka. När socken anges i rubriken som en stark kandidat, för att boende i När skapar landsbygd.

Hemse skulle också kunna vara en plats, i egenskap av centralort.

Om Hemseborna tillsammans med engagerade sockenbor runt Hemse, sätter igång en Politikervecka… då blir det också åka av?

Sverige väger Swexit mot utveckling

Den utveckling som riksmedier omtalar, tycks inte riktigt nå fram till landsbygden på Gotland?

Jo, Stånga skola stänger pga ”personalbrist” enligt den officiella versionen. Trots att det finns och har funnits kvalificerad arbetskraft att rekrytera i närområdet!

Socialtjänsten hyr in personal från fastlandet, trots att det finns mer välutbildad och erfaren personal att rekrytera på ön!

Vårdcentralen Fårösund stängde… Klintehamn…

KA3 lades ned.

Äntligen är Gotlands landsbygd satt ur spel, det tog cirka 20 år efter EU-inträdet, men nu är Federalister som C, L, S, KD, M i hamn.

Allt finns i Visby och pommes frites ska rädda besöksnäringen!

Minns att Visby, Almedalen och andra jippon, oftast är till för utvalda

Landsbygden bubblar

En ny Politikervecka kommer utanför Visby, det är bara datumet som saknas, viljan finns och landsbygden mobiliserar!

Maten kommer från Landsbygden…

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *