Ekonomi Gotland Nyheter Världen

Massarbetslöshet inte Corona?

Massarbetslöshet inte Corona19? I september 2019, skrev A-kassa.se om kraftig ökning av uppsägningar. Bygg, industri och handels var drabbade branscher.

Vad händer med Sverige

Massarbetslöshet inte Corona19?

Tidningen A-kassa.se skrev 2019-09-24:

”Störst ökning av uppsägningar har skett inom branscherna industri, handel och bygg. Även konkurserna inom dessa branschområden har blivit fler.”

Kungen, Statsministern och andra med tunga uppdrag håller tal om Sveriges situation.

Corona skapar massarbetslöshet!

Samtidigt visade arbetsmarknadstidningar år 2019:

”En orsak kan vara att den internationellt konkurrensutsatta industrin ofta känner av konjunkturskiftningar i ett tidigt skede.”

 

Några frågor

Olika medier, tyckare och tänkare har ställt frågor om flera skilda områden:

  • I vilka grupper finns flest sjuka i Corona19, har arbetsplatser stannat för att ålderspensionärer med underliggande sjukdomar har drabbats?

 

  • Skolbarn smittar och alla grundskolor är öppna för att föräldrar i viktiga samhällsfunktioner inte ska vara hemma och passa barn, men vilka jobb ingår i kategorin viktiga samhällsfunktioner?

 

  • Kollektivtrafiken är igång som vanligt i flera städer och folk trängs på bussar och tåg, utan att sprida smitta?

 

  • Mataffärer har massor av öppet exponerad frukt, grönsaker, godis, som alla kan pilla och kladda på, men kan man bli smittad?

 

  • Om Gotland endast har 12 officiella fall av Corona19, av Sveriges totalt över 6000… då kan inte arbetslösheten öka på Gotland?
Uppsägningar beror på Corona

Massarbetslöshet 19, beror på inte på Corona19?

Arbetsmarknadsnytt.se skrev 2019-11-26 om siffror från Trygghetsfonden :

”Vi är ännu långt ifrån finanskrisnivåer, men 2019 visar början på en tydlig uppsägningstrend, enligt siffror från Trygghetsfonden.”

Finlands varnar för slavhandel

Gällande byggindustrin så har Sverige stora problem med löner och arbetsförhållanden:

”Av de 20 000 personer som utstationerats från andra EU-länder till Sverige i december förra året jobbade omkring 14 000 med bygg- och anläggningsarbeten av olika slag.”

Källa: FCC, Finlands största intresseorganisation 2019-03-14

Norska Oljeindustrin varslade 2015

Massarbetslöshet inte Corona19?

SR visade 2015-07-31 att det låga oljepriset pressade arbetsmarknaden redan 2014 och 2015:

”Vi kommer se flera kostnadsnedskärningar och flera som blir uppsagda framöver.”

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *