Debatt Gotland Nyheter

Arbetsplatser till dömda ungdomar?

Linköpings kommun uppger på sin hemsida HÄR att kommunen har många ungdomsbrottslingar inskrivna i verksamheten: Brottsförebyggande gruppen.

Det är svårt att finna arbetsgivare, även om majoriteten av de dömda ungdomarna är förstagångsförbrytare. En medarbetare säger att det är psykiskt jobbigt för ungdomarna att vänta på att avtjäna sin samhällstjänst.

Ungdomsvård ökar

Arbetsplatser till dömda ungdomar?

I Landet Sverige, fanns det ungdomsanstalter, där dömda ungdomar hade arbetssysslor, daglig träning och studier.

Ett alternativ som fortfarande kan användas för straffmyndiga som fyllt 15 år, är fängelse. Oftast blir påföljden åtalsunderlåtelse om brottslingen är under 21 år.

”Antalet domslut rörande ungdomsvård ökade med 103 domslut, eller 8 procent, jämfört med året innan.” Se BRÅ HÄR:

Normbrytande beteende

Linköpings kommun uppger ett problem, som är ett skapat samhällsproblem. Brott och normbrytande beteende har alltid funnits, men inte i samma omfattning som idag.

Nulägets kriminalitet i Sverige, kallas inom andra ämnen utanför Socialt arbete och inom till exempel Systemvetenskap: Önskat Läge.

De som har röstat fram konsekvenserna av EU:s och Liberalismens baksidor, kan känna sig nöjda. Majoriteten av de svenska väljarna har fått den ”samhällsutveckling” som de har röstat för.

Foto:Riksdagen, Stefan Löfven.

Någon annan ska ta ansvar

Som ofta vid Tagande, ska någon annan än Tagaren själv, ta ansvar för ungdomsbrottslingens beteende?

På arbetsplatserna ska det finnas en särskild handledare med socialt intresse och förståelse, som kan vara med och rapportera närvaro och introducera på arbetsplatsen.

Gotland har 1000-tals tidsbegränsade arbetsplatser över sommaren, så regionen och privata arbetsgivare kan nu räcka ut handen i Östnyttområdet?

Linköpings kommun föreslår till exempel kommunala verksamheter som äldreomsorg.

Varför omsorgens brukare ska umgås med ungdomsbrottslingar framgår inte?

 

Ett personligt förslag från mig

Sluta genast att kränka barn genom fri fostran och ta krafttag så nära ägget som möjligt. Dock ser det tröstlöst ut att fostra, eftersom svenskarna inte längre har en gemensam kultur och därmed sammanhållande normativ etik att inordnas inom.

Gränser ska inte sättas efter att någon har passerat en imaginär eller självvald gräns!

Flum-Sverige avvecklar hållbarhet

En ungdomspedagog säger att det kan hända att den dömda inte tar brottet på allvar, om brottslingen får vänta på avtjänat straff???

Nä, upplysningsvis kan jag berätta att vuxna svenskar med både fallenhet och utbildningar för omhändertagande av ungdomar och deras problem, har sorterats ut från arbetsmarknaden.

Internet är fullt av artiklar, som beskriver hur vuxna gränssättare har fått sparken vid tydliga ingripanden!

//

Rösta för EU om du älskar att åka utför…

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *