Gotland Krönika

Budget och ”befolkningsutvecklingens” utmaningar!

I budgetdiskussioner med socialnämnderna runt om i Sverige, diskuterar kommunerna utmaningarna kring befolkningsutvecklingen.

Kommunerna har själva skapat en ohållbar situation, genom att jamsa med kraven från staten. Vad skulle regeringen ha gjort, om alla 290 kommuner hade vägrat att ”befolknings-öka” på det tvingande sätt som har skett?

Det hade förmodligen inte varit framkomligt att avskeda alla kommunledningar eller ansvariga chefer.

Gotland anvisades 213 nyanlända med uppehållstillstånd år 2017. Migrationsverket anger 2018-03-23, att antalet mottagna räknades till 317 inklusive de 213 anvisade. Befolkningsökningen totalt per den 31 december blev totalt 592 personer.

Socialtjänsterna påverkas

Socialnämnden på Gotland hade under 2017 en driftbudget på 1 miljard 257,5 miljoner kronor. Det är oklart om socialtjänsten på Gotland har haft en särskilt ansträngd ekonomi med åtagandet av anvisade nyanlända? Kommunerna har haft rätt till kompensation för nyanlända. Andra kommuner har varnat för att alla delar av socialtjänsten har påverkats. Särskilda omprioriteringar har behövts göras i barn- och ungdomsfrågor. Annika Wallenskog, dåvarande biträdande chefsekonom på SKL, förklarade för SvD 2015-10-16, att ersättningen från staten för nyanlända barns och ungdomars skolgång inte täckte kommunernas kostnader.

Liten befolkningsutveckling i det stora

Gotland har haft en mer lätthanterlig befolkningsutveckling, i förhållande till andra kommuner på fastlandet. År 2017 hade Gotland 58 595 folkbokförda, med 4054 personer födda utanför Sverige. I större regioner som till exempel Östergötland 2017, hade det tre största kommunerna en annan utveckling än Gotland. Residensstaden och Linköpings kommun hade totalt 158 520 personer folkbokförda, med 26 181 födda utanför Sverige. Motsvarande siffror för Norrköping var 140 927 folkbokförda och 27 473 födda utomlands. I Motala med 43 549 folkbokförda var 6391 födda utomlands.

Bostäder finns?
Gotland har lyckats särskilt bra i mottagandet av invandrare, till exempel genom att anordna bostäder åt alla nyanlända. Samtidigt ska man komma ihåg att Gotland har tagit emot färre nyanlända än de flesta övriga kommuner.
Misslyckas ändå alltid?
Gotland har däremot alltid misslyckats med att behålla tillräckligt många gotländska ungdomar och fastlänningar som har provat att leva på ön.
Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *