Gotland Nyheter Sverige

De flesta män våldtar kvinnor?

De flesta män våldtar kvinnor? I reportaget hörs en drivande kvinna säga att hon tror. Hon tror att de flesta män våldtar kvinnor. Mannen slår för att han anser att han har rätt till det. Männen får en kick av att kontrollera kvinnans liv, säger professor Eva Lundgren. Reportaget är äldre än nuvarande regerings tillträde 2014. Kanske har något förändrats?

De flesta män våldtar kvinnor?

Det kallas ”Könskrig” inom radikal feminism, att betrakta de flesta män som våldtäktsmän eller kvinnomisshandlare.

Vilken osynlig vägg av farliga stereotyper, möter helt vanliga svenska familjefäder i en skilsmässa?

Om det är så att de flesta män slår och våldtar kvinnor, så behöver de fåtal som inte gör så agera.

Man ska givetvis ta signaler på allvar och undersöka verkligheten.

Gotland har vid kontroll idag Kvinnojour HÄR.

Världens första feministiska regering

Regeringen drivs av partier som har minskat sitt förtroende hos väljarna.

Sverige ska byggas med jämställdhet, där män och kvinnor har lika makt att forma samhället:

Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga.

REGERINGEN: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/

Rättvisa är spännande

Vilken osynlig vägg av farliga stereotyper, möter helt vanliga svenska familjefäder i en skilsmässa?

Det finns inga sanningar inom beslutsfattande, däremot sådant som är mest sannolikt !

Genom att samla in så mycket information som möjligt, med oberoende professionella referenser och källor, så kan beslut göras mer vetenskapliga.

Reportaget väcker frågor kring samhällsbygget och begreppen: RÄTTVISA, JÄMSTÄLLDHET och DEMOKRATI.

Sveriges utveckling som delstat

Hur utvecklas Sverige, om de flesta män slår och våldtar kvinnor?

Hur utvecklas Sverige, om de flesta män INTE slår och våldtar kvinnor?

Kan verkligen samhället fungera och vilka verksamheter/arbetsplatser påverkas OM de flesta män slår och våldtar kvinnor?

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *