Gotland Krönika Sverige

Feminismen som kvinnofälla

Darwin och människan

Feminismen som kvinnofälla. Kvinnor är olika män i biologisk mening, det bara är så ur ett evolutionärt perspektiv. Darwins teorier i slutet av 1800-talet om skillnaderna i styrka, användes ibland att förklara varför män hade makten av naturliga skäl. Biologiska skillnader användes för att förklara och försvara sociala skillnader.

Som alla vet, har det hävdats att de starkaste männen får flest kvinnor, så att de svagare männen har mindre chans att föröka sig. Kvinnor skulle därmed vara bättre på relationer med naturlig närhet till barnen och ha bättre förmåga att vårda… ju starkare man, desto mer aggressiv enligt vissa skolor. Starka män kan inte vara lika ömma och omvårdande som kvinnor?

Två Olika kön

Före 1800-talet, på 1500-talet upptäcktes skillnader i kroppskonstitution; skelett, könsorganens strukturer och funktioner och hjärnans storlek. Om en kvinna hade mindre kranium en än man, så var hon förmodligen inte lika intelligent. När skallmätningar visade att kvinnor hade större kranier än män så var det också ett bevis för lägre intelligens. Det var så tokigt att man påstod att kvinnor skulle föda barn som främsta uppgift och hålla sig bakom männen i samhällsordningen.

Svensk politik -en kvinnofälla

Feminismen som kvinnofälla. Det är i vår samtid som politikerna har börjat snurra till det. Feminismen har blivit en kvinnofälla. Kvinnor som valde, utan medveten eller faktisk indoktrinering till traditioner, att vara hemma eller arbeta i vårdande yrken, de skulle störtas.

Alla kvinnor som har levt med män har inte mått dåligt av sina partnerskap, de har inte lidit av att välja bort frontpositioner, de har inte alltid gått sönder av att leva anpassat efter sin kvinnliga biologi.

Feminismen är en kvinnofälla när -ismen- stödjer materialismen. EU-delstaten Sverige har tappat sin politiska självständighet och sjunkit i demokratiindex. De traditionella partierna som har sålt ut Landet Sverige och trampat på det svenska folket med irreparabla skador som följd, måste efter EU avleda väljarna.

Kvinnorna lider, kvinnor har det svårt, kvinnor måste därför göra som vi säger i vårt parti… samma partier som har krossat förutsättningar för familjers överlevnad. Svenska barnfamiljer ska leva i EU:s materialistiska system, men ska inte ha rätt att anpassa familjen efter produktionen -det är fult mot kvinnor.

Nu ska kvinnor arbeta lika mycket som män, det ger frihet!

Men alla de helt vanliga svenska kvinnor som faktiskt har en biologisk drivkraft att få vara med sina barn, ge till familjen… vad ska politiker göra med alla dessa kvinnor?

Svenska Feminismen

På tal om arbete, så skriver Arbetsförmedlingen i rapporter att Sverige kraftigt har ökat arbetskraften, samtidigt som arbetsmarknaden krymper. Arbetsförmedlingen skriver att ökningen av arbetskraft leder till stora utmaningar, att utlänningar har ökat klyftan mellan arbetskraft och arbeten.

Hur ska vi som svenska folket göra i egenskap av Feminister?

Om 82% av väljarna i Sverige 2018, har röstat för en kraftig ökning av arbetskraften, utan att det finns arbete åt alla, så kan inte heller svenska kvinnor få arbete?

Jo, i förhållande till svenska män och och utlänningar, har svenska kvinnor lägre arbetslöshet. Det beror främst på att kvinnor har sökt sig till omsorgsyrken, där det alltid är brist på personal.

Och utländska kvinnor står längst från arbetsmarknaden av flera skäl.

Att leva på landet

Alla kvinnor har inte sökt sig till omsorgsyrken av tragiska skäl, eller sociala normer. Sverige är ett stort land rent geografiskt utsträckt, med en enorm landsbygd.

På landsbygden som exempelvis Gotland, lever många kvinnor på vackra gårdar i en fantastisk miljö. För att kunna leva i ett sådant panorama och ta ett framskjutet ansvar för familjens långsiktigt hållbara värden; rent vatten, ren luft, tystnad, lugn och ro lång borta från städernas sprängningar, skjutningar och våld… så tar kvinnor jobb ibland jobb inom ”kvinnoyrken”.

Möjligheten att bestämma sitt eget schema, att stanna på sin hemort, gör jobbet till bara ett jobb… som ger möjligheter att leva.

Feminister buntar ihop kvinnor

Men det är fult och elakt mot kvinnor, eftersom partierna menar att alla kvinnor kan buntas ihop till ett kollektiv.

Precis som på 1500-talet, före Sverige hade demokrati, så syns det kanske på skallarna idag att alla kvinnor lider… om de inte stödjer feminismen?

De EU-erotiska partierna slåss hårt inom sig, om vem som ska nå högst och få fina arbeten i EU.

Nästan samtliga riksdagspartier skriker högt att Sverige är till för alla!

Hur ska då svenska kvinnor få plats, få möjlighet att arbeta efter eget schema så att man kan leva med sina hästar eller på sina gårdar. Hur ska svenska kvinnor få ett värdigt liv, om de inte själva får möjlighet att finnas för barnen om barnens biologiska behov är att vara nära mamma?

Feminismen håller på att glida ur händerna på de skärpta tänkare som har filosoferat kring kvinnans plats i det post-industriella samhället.

Feminismen håller på att förvandlas till ett trick att vinna väljarröster. Samma partier som vinner röster på sina påståenden om kvinnor, skapar ett samhälle där kvinnorna lever i ett helvete… kan inte gå ut i städerna.

Kvinnor får inte välja själva

Feminismen som kvinnofälla. Kvinnor får inte vara kvinnor i ett biologiskt perspektiv, kvinnor får inte vara kvinnor i självvalda sociologiska perspektiv, kvinnor får inte arbeta i självvalda yrken.

Kvinnor våldtas, mördas och undanhålls från sina hem och barn som behöver mer kontakttid av biologiska och naturliga orsaker… med det nya samhället är kvinnan tillbaka på 1500-talet med stöd av politiskt korrekta väljare?

Svenska kvinnor tyngs också av ytterligare en börda. Deras svenska män förekommer inte någonstans i politisk propaganda, annat än att män är djur, farliga, hemska?

Svenska män förekommer knappt på några offentliga affischer för vård, utbildningar, omsorg… männen har sparkats ned.

Bilden av den hemska svenska mannen kanske ligger bakom att svenska män har högre arbetslöshet än kvinnor, eller inte? Eller så har biologin betydelse för valet av mansyrken i ett materialistiskt EU, där konkurrensen ökar för varje dag?

Kvinnor måste hur som helst arbeta ännu mer, eller kan inte nå feministernas önskan om valfrihet, när deras män inte får arbeta.

Kvinnor är också människor

Avslutningsvis, Kvinnor är också människor med rätt att bejaka sin kvinnlighet.

Ibland vill även kvinnor bara vara hemma och det finns kvinnor som älskar sina män på riktigt… för att de är just starka män !

Här 1777, med en sammanfattning om de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, vilket också bidrar till olika behov.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs. "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Social- och Hållbarhetskonservativ. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Va? Se t.ex. Suburra på Netflix... Motto "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas" Nuläge Driver gärna projekt för hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Utbildningar Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *