Gotland Nyheter Sverige

Försvara Gotland?

Gotlands försvar utvecklas igen. 20 november rapporterade SVT HÄR att Lumpen har kommit tillbaks till Gotland. Men vad är det som ska försvaras egentligen?

Gotland försvarar fastlandet

Försvara Gotland?

Alla medelålders svenskar och äldre, som har gjort lumpen, fick lära sig att Gotland var strategiskt viktigt i Östersjön. Det är egentligen bara att ta fram en ”Sverige-karta” för att förstå allvaret vid kriser.

Gotland utgör den yttersta gränsen för fastlandets befolkning. Officerare skulle säkert lägga till att ön är viktig för hela EU?

Men vad ska försvaras egentligen?

  • UPPDATERAT OM HANDGRANATER

Handgranater används HÄR enligt SVT, allt oftare i Sverige… i fredstid!

  • BBC OM ÅTERINFÖRANDE AV REGEMENTE PÅ GOTLAND

Om Ryssland, Kungen och Baggen

Landet Sverige är borta

Försvara Gotland?

Personer som gjorde lumpen i Landet Sverige, frågar vad som har hänt med det svenska systemet, när Sverige är en EU-region.

Det finns en bro sedan år 2000 direkt till kontinenten och gränserna har varit relativt öppna, både före och efter EU-inträdet 1995.

Landet Sverige har sakta lösts upp, formats till EU-regionen Sverige.

Upplösningen avser den ”Svenska kulturella identiteten”. Med en gemensam identitet formades det offentliga välfärdssystemen. Landet Sverige var relativt homogent i uppfattningen om hur samhället skulle vara.

Den normativa etiken var osynlig, men styrde medborgarna att driva Landet Sverige framåt. Sverige var lite tråkigt, men lugnt, tryggt  och säkert.

EU-Sverige motarbetar försvaret

Lumpen i Landet Sverige, lärde att försvara mot inkräktare utifrån. Idag tycks så mycket av hoten komma inifrån?

2018 och flera år tidigare har t.ex. ambassader till utomnordiska länder varnat sina medborgare att åka till eller vistas i Sverige.

Hotet kommer i dessa fall inte utifrån, det är stökigt inne i EU-regionen Sverige.

Lumpen på Gotland kanske kan utgöra en del i en yttre spaningspatrull? Dock har fastlandet stora problem med vad Statsministern har kallat: ”Social oro”.

Alla läskunniga kan denna söndagsmorgon se alla möjliga medier rapportera om nattens händelser; sprängdåd, våldtäkter, svår kriminalitet.

Ibland rapporteras även att försvarshögskolans forskare varnar för terrorism inne i EU-regionen Sverige.

Oavsett hur många poliser, värnpliktiga eller hemvärnssoldater som övar på Gotland, eller stationers ut på fastlandet, är samhället splittrat.

Den liberala paradoxen

Terror, skjutningar, knivningar, våld, våldtäkter, bränder… kommer av en liberal politik. Allt fler poliser, soldater och hemvärnsmän kommer att behövas… för att komma ikapp.

Det hjälper föga att torka golvet från regnvatten, om huset saknar tak?

Liberala globalister tjänar nu pengar på gränslöshet, förstör både det inre och yttre försvaret och skapar kriser.

Är det verkligen ”fred” när våld mellan grupper ökar inom det begränsade  området EU-regionen Sverige?

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *