Debatt Gotland

Gotland och polarisering

I hela delstaten Sverige, även inom Gotland, rapporterar olika medier och myndigheter om senaste årens befolkningsutveckling och utmaningar. Forskare, journalister, myndighetspersoner, företagare och privatpersoner talar öppet om utvecklingen. Nästan alla konsekvenser diskuteras, utom den strukturella snedvridningen? I vissa lexikon stavas det strukturell rasism, när samhällets utformar strategier för snedvridning.

Bostadsmarknaden Gotland

Gotland och polarisering. Gotlänningar har i alla tider flyttat från ön, särskilt i unga år, precis som på andra orter. Skillnaden för gotlänningarna har varit det naturligt avgränsade ö-läget, med tillhörande begränsade resurser.

Bostadsmarknaden har tidigare i Landet Sverige byggt på ett bostadskösystem. Efter förvandlingen till EU-region har bostäder allt mer frekvent tilldelats med förtur till nyinflyttade från andra länder. Det har gjorts med påstådd godhet.

Om det är gott att gå förbi gotländska bostadssökande kan belysas ur olika perspektiv.

Gotland har under hela perioden från EU-inträdet 1995, styrts av en lokalregering som har polariserat Gotland. Partikollegorna inom 7klövern på fastlandet har även skapat fullständigt kaos.

Utanförskapsområden är ett nytt modeord, eller som Polismyndigheten säger: Utsatta områden.

Polariseringen växer med Visby

Länsstyrelsens regionala bostadsmarknadsanalys (BMA), inleder HÄR med rätten till bostad och hur viktigt det är för Gotlands tillväxt:

”Tillgången till bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att klara mycket i livet. Med egen bostad ges den trygghet som ofta är nödvändig för att bland annat kunna sköta hälsa, studier, försörjning, studier, hygien, socialt umgänge och familjeliv.”

Ja, och?

Varje år tvingas gotlänningar flytta från ön, de kan inte erhålla varken bostad eller arbete. De gotlänningar som flyttar omfattas inte av de strukturella insatser som finns för inflyttade från andra länder.

Förstår majoriteten av väljarna vad som egentligen händer, eller skiter man helt enkelt i utvecklingen, så länge Gotland bygger nya gallerior inne i Visby?

Allt centreras till Visby, trots befolkningsökningen.

Regionen har stängt ned tidigare kommunala arbetsplatser i Slite och Hemse, samtidigt med avflyttningen av gotlänningar till fastlandet.

Vem vinner på polariseringen av grupper och orter på ön… tänk efter vem vinner?

Tillväxt Gotland

Det är svårt att urskilja något nytt, från regionen eller länsstyrelsen, som motverkar polariseringen av ön?

Om gotlänningar konstant tvingas flytta i avsaknad av strukturerade insatser, så blir det givetvis svårare att bevara essensen av Gotland. Det gotländska byts i skrivande stund ut mot något annat.

Jo, det kommer alltid att finnas vissa turistföretag som kan sälja begreppet Gotland på ett ytligt sätt under sommartid.

Men den gotländska själen kommer att försvinna, arvet från gårdarna, kulturen och historien frikopplas. Endast den geografiska platsen i Östersjön blir kvar.

De som äger företag vill ha kunder, det är jätteroligt om befolkningen ökar i Sverige, men det blir ingen egentlig tillväxt med polarisering.

På Gotland har offentliga arbetsgivare som t.ex. regionens förvaltningar och staten i form av AF nekat svenskar arbete. Istället har myndigheterna glatt anställt relativt nyinflyttade till Sverige, som i övriga EU-delstaten.

Att konstant anställa människor från andra länder och hålla svenskar med svensk utbildning och mer omfattande kunskaper utanför är inte godhet.

Det är dumhet… och/eller nationell strategi av etablissemanget?

Bli inte förvånad, när du upptäcker att 7klövern och EU har sålt även dig eller dina barn!

 

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *