Gotland Krönika

Rädda Gotland -Kommundelning nödvändig!

Regional avveckling

Gotland är självskadande i termer av regional och lokal utveckling. Särskilt barnen får lida mycket, som behöver långsiktiga vuxna. När eller om föräldrar utestängs från arbetsmarknader, socialt umgänge och andra arenor, som konsekvenser av centralisering -då stannar tiden. Jo visst, Gotland sjuder av liv och puls i sekvenser. Ön har uppvisat hemgjord lycka flera gånger i historien. Kortsiktiga lösningar i olika näringar, hårt arbete med ideella krafter, har skapat flera projekt. Dock förstår både fastlänningar och gotlänningar som själva har lämnat ön, att långsiktig utveckling saknas.

Gotland har svårt att attrahera människor över längre tid. Det beror av samma mekanismer och människor, som skapar styrka på kort sikt. Öborna känner, rekommenderar, skyddar och fäller varandra. Saker fungerar och blir gjorda nu, men är inte hållbara på lång sikt. Som i övriga Sverige, utser gotlänningar någon som de känner till chef och någon som bestämmer. Problemet är att man inte har egen kompetens att avgöra vilken sorts ledare som behövs till verksamheten. Det spelar ingen roll om det är ett fotbollslag eller en affärsförening.

Chefer i regionen visar också samma bakgrund och utrymme att agera med mognad. Kommunmedborgarnas förvaltningschefer eller förtroendevalda delar flöden på sociala medier. Ledarna visar sin tillhörighet i inre kretsar med ibland pubertala attityder och förtecken. Fanns det ingen vuxen HR-personal, som kunde anställa någon vuxen chef i just den rekryteringen? Tanken är medvetet felkonstruerad, rekryteringar görs med kontakter och trovärdiga referenser!

Regionen är grundproblemet med sitt enda parlament. Distanserat från övriga Gotland, utgår allt från Visby. Ön styrs av cirklar och nätverk i Visby. De styrande tillhör gänget. Självklart gör man utveckling även med önskan om gott resultat, men dynamiken väljs bort!

Kommundelning av Gotland behöver snarast utföras till tre kommuner; Visby, Hemse och Slite! Opponenter får gärna beskriva den högre lyckan för Sverige och Gotland, när makten flyttade till Bryssel 1995… vädra glädjen högt, efter dödandet av gotlänningarnas huvudorter?

Fundera på, om Gotland verkligen är rättssäkert och demokratiskt i nuläget? Tio mil från fastlandet finns endast ett rättsväsende, en socialtjänst, en politisk arena, etc. Varför ska militären egentligen vistas utanför Visby närområde?

Långsiktigt humankapital saknas, som utmanar group-think, bidrar med nya perspektiv, attraherar inflyttare till landsbygden utanför Visby. Det är inte mer fantastiskt att bada i 17-gradigt och relativt smutsigt havsvatten sommartid på ön. Den som har provat andra platser än Gotland, vet att det finns andra idyller. Gotländsk utveckling är i ständig fara. Bofasta som har allt, behöver fundera på om den egna lyckan är beroende av helheten? Även barn till lyckosamma föräldrar vet att barnen måste flytta för att utvecklas… för att få syre.

Region Gotlands mest omfattande och oregistrerade verksamhet är en osynlig utflyttnings- och avvecklingsbyrå!

Undertecknad har på allvar börjat driva frågan kommundelning, för att Gotland är en ö, där vi alla är beroende av varandra… En centraliserad regionregering i Visby, kommer förmodligen inte att rädda Gotland utanför Visby?

Barnen då? Ja, det blir svårt att utveckla och underhålla hela Gotland, om barnen upplever att ön är körd!

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *