Gotland Nyheter Sverige

Skolan behövs inte?

Skolan behövs inte? Syftar på att stärka alla lärares otroliga arbete. Utan lärare kan det mesta hälsa hem. Tyvärr ser vi kanske aldrig någon action-serie som förskönar Lärarna som hjältar, likt andra yrkesgrupper. Lärarna är hjältar som orkar arbeta med partiernas påhittade ordning och reda. Gotlandswebben frågade Skolinspektionen om två heta ämnen i lågstadiet: a) Ordningsstörning och b) rätten att avstå Pride.

Frågor till Skolinspektionen

” Hej.

I egenskap av erfaren inom alla möjliga kommunala skoljobb och stadier, önskar jag svar om störande elever.

Vi har som familj barn i Linköpings olika skolor.

Tar tacksamt emot styrdokument gällande kommunala lågstadiet som styr:

a)

klassföreståndares arbete med allvarligt störande elever under pågående lektion

b)

lärares skyldighet att sätta elever i arbete med ”Pride-material”, likaså barnens möjlighet att avstå.                                                

Vänligen

Johan Pettersson                                                                                                        ”

Svar från Skolinspektionen

Hej!

Tack för ditt mejl. På Skolverkets hemsida finns information till elever och föräldrar, ”Ordningsfrågor, trygghet och studiero” https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar…/elev-eller-foralder/ordningsfragor-trygghet-och-studiero.

Skolverket har också sammanställt frågor och svar (med författningshänvisningar) om ansvar i skolfrågor. Här är en sida som gäller trygghet, studiero och disciplinära åtgärder: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/trygghet-studiero-och-disciplinara-atgarder

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kapitel 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag” beskrivs skolans uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden. Skolan ska bland annat främja förståelse för andra människor och aktivt motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. I kapitel 2.1 i läroplanen finns mål och riktlinjer för arbetet med normer och värden. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet.

Hos Skolverket finns olika material som gäller skolors värdegrundsarbete, t.ex. här https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/sa-arbetar-du-med-vardegrunden.

Om du vill veta vilka riktlinjer det finns för olika skolor i en kommun behöver du kontakta skolorna eller kommunen.

Med vänlig hälsning

N.N.

Region Gotland stänger Gotlands skolor utanför Visby

Om Gotland ska undvika samma misstag som fastlandet, så bör nog istället flera skolor i stan stänga?

Det är också oklart om eliten som beslutar om ny skolorganisation och förvaltningscheferna själva bor på landsbygden?

Se SVT HÄR

Källa: svt.se, Publicerad idag 06:17

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *