Gotland Nyheter Sverige

Växande storstäder skapar kriser

Växande storstäder skapar kriser. Pengar och ekonomi anses vara skälen till växande storstäder. Strax före Corona19 beslutade Kina i december 2019 att ”liberalisera” sin folkbokföring.

SR om KINA HÄR

Folkbokföring för Utveckling

Över hela världen tillåts växande städer i förhoppning att rörligare arbetskraft göder ekonomin.

Men inflyttning skapar förutom jobbkaruseller, även efterfrågan på välfärd som skola, sjukvård och omsorg… bostäder.

Sverige har samma strategi som de flesta andra marknadsekonomier, men det finns ett stort problem med den svenska folkbokföringen.

Om det är okänt hur många som faktiskt bor i Sveriges städer, kan det vara svårt att anpassa t.ex. välfärden efter befolkningstalet.

Hur många bor i Sverige

SCB förklarar för Gotlandswebben att Skatteverkets folkbokföring är grunden för Befolkningstalet:

Officiella Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Enligt grundregeln ska man ha för avsikt att bosätta sig i landet i minst ett år för att bli betraktad som invandrad och därmed folkbokförd, motsvarande gäller för utvandrare.

I statistiken tas inte hänsyn till de mätfel som uppkommer på grund av brister i rapportering till folkbokföringen.

Vem är folkbokförd i Sverige

Förutom att ingen egentligen kan veta hur många som bor i Sverige, så har det saknats kontrollfunktioner för felaktig folkbokföring.

SR och exempel på saknade rutiner för folkbokföring HÄR

SR och försäljning av svenska adresser till Danskar HÄR

Hur många okända kan bo i Sverige

Växande storstäder skapar kriser. Hur många okända kan bo i Sveriges städer, innan exempelvis skola, sjukvård, omsorg, och arbetsmarknad påverkas negativt?

Stillasittande och stadsmiljöer skapar sjukdomar ”välfärdssjukdomar” som hjärtproblem, lungsvikt, fetma och cancer.

I städerna ska man trängas, men hålla sig undan varandra?

Städernas risker och pandemier

WHO skrev 2010 om städerna HÄR om städerna:

  • Mellan 1995 och 2005, växte städernas befolkning i utvecklingsländerna med i genomsnitt 1.2 miljoner i veckan, ungefär 165 000 människor varje dag.

 

  • En tredjedel av städernas invånare bor i slum.

 

  • Sjukdomar som Tuberkulos (TB) är mycket högre i storstäderna. I New York City ansågs förekomsten av TB vara fyra gånger det nationella genomsnittet.

Pandemier behöver kanske ingen förklaring i nuläget?

Här finns fakta om städerna från WHO 2018

Gotlänningar protesterar mot sig själva

Gotlänningar tillhör de väljare i Sverige, som röstar på samma partier som har monterat ned Landsbygden.

Det är mycket svårt att vända utvecklingen och bli ett jordbruksland med en växande landsbygdsbefolkning.

Gotlänningar protesterar mot sin egen väljarröst, som de varje val skänker till EU-partierna… som låter städerna växa okontrollerat… och som tömmer landsbygden.

HÄR syns Gotlänningar protestera i Landsbygdsupproret

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *