Krönika

Blå elefanter och Röd tråd

Socialdemokraternas Regeringsproposition nr 26 år 1975.

De Rödas tråd

Texten, sagan och myten innehåller de Rödas tråd om det svenska samhällets ansvar för att: a) invandrare behandlas jämlikt och b) samtidigt erbjuds att behålla sin Kulturella identitet.

I nutid 40 år senare, kan varje intresserad läsare jämföra innehållet i propositionen med dagens verklighet. 1974/75 ansågs Sverige ha en invandring motsvarande 4,9% av Sveriges befolkning och som framgångsrikt sysselsattes i svensk tillverkningsindustri. Drygt hälften var finländare och på andra plats var Jugoslaver 10% , följt av Danskar 8 % och därefter Norrmän 6 %.

Propositionen 1975, beskriver en annan värld och som inte längre existerar. Det bodde ungefär 1,7 miljoner invandrare i Sverige 2017 (SCB, 2017). Antalet i mars 2018, sägs vara 2,4 miljoner. Det enda som möjligen ännu finns kvar från 1970-talets invandringsdebatt är själva begreppet invandring?

Godhet och valfrihet

Sidan 14-15 i propositionen, om målen för invandringspolitiken, visar att Sverige verkligen var en humanistisk stormakt. Regeringen bekymrade sig om invandrarnas anpassningssvårigheter. Valfrihetsmålet, innebar att Sverige genom samhällsinsatser skulle garantera att invandrare kunde välja i vilken utsträckning de ville behålla sin kulturella och språkliga identitet. Sverige skulle ge ekonomiskt stöd till de olika invandrargrupperna för att de skulle kunna utveckla sin egen kultur.

Minns samtidigt att flera åtgärder som Sverige ville hjälpa invandrare med, kom till för att underlätta återvandring. Socialdemokraterna menade att återintegration i hemlandet kunde underlättas, om invandrare fick stöd att bevara sin egen kultur i Sverige.

Jämlikhet och Likvärdighet

Jämlikheten som var så viktig under 1970-talet, har nu tippat över, så att svenskar inte erbjuds Lika som invandrare. I dagens Sverige, håller nuvarande regerings- och blockpolitik svenska och marginaliserade personer utanför deltagande i det egna landet. Utsatta svenskar har rätt till socialförsäkringssystemens miniminivåer, men frågan är om dessa system även används för att parkera svenskar i utanförskap? Även svenskar kan hamna i utanförskap och ibland utan egen förskyllan. Det kan ibland räcka att socialtjänsten i barnärenden eller annan myndighet inte följer grundlagen, svensk rätt eller andra föreskrifter vid utredningar eller bedömningar. Varför finns det överhuvudtaget Svenska akademiker med flera examen inskrivna på AF?

Hur Likvärdiga eller Jämlika är då egentligen lösningarna för svenskar som av olika orsaker behöver arbete, bostad eller utbildningskompletteringar?

En snabb överblick visar att invandrare erhåller minst tre tydliga insatser:

1) snabbspår till arbete, 2) kompletteringar till åtråvärda yrken från olika grundexamen och 3) förtur till centrala bostäder. Det kanske låter hårt för vissa att jämföra de två grupperna invandrade och svenskar? Men verkligheten är lika svår, även för svenskar som försöker delta och vara med i samhällsbygget! Det är inte heller säkert att den som jämför är mindre god, än de som har skapat polarisering?

En svensk barnfamilj har svårt att flytta till en storstad, från en mindre ort. Vem erbjuder en lägenhet? Det kan också vara svårt att köpa bostad för flera miljoner. Svenska akademiker erbjuds inte heller att komplettera sina ibland skeva titlar, till ”rätt” examen.

Schizoid Integration

Sverige har uppmuntrat till bevarande av Kulturell identitet hos invandrarna, vilket har försvårat det inflationstyngda begreppet Integration. Som invandrare kan man dels delta på ojämlika villkor i samhället, dels behålla sin egen kulturella identitet. Det är bevisligen kontraproduktivt, att i vissa avseenden, samtidigt både uppmuntra till en egen Kultur och att kräva Integration. Hur ska man förhålla sig till både slag och smekningar?

Problemet med samtidigheten är inte majoriteten av de invandrare eller svenskar som klarar av de dubbla signalerna, istället är problemet de negativa konsekvenser som uppstår av valfrihet. Det är ingen hemlighet att vissa folkgrupper eller grupperingar inom folk, har slagit vakt om just sin kulturella identitet, som vara suverän över majoritetens kultur i värdlandet Sverige och övriga EU-medlemsstater.

Man ska också komma ihåg att det finns extrema minoriteter. Våld, förtryck, hedersrelaterad kriminalitet och extremistiska dåd utförs från olika grupperingar och mot varandra inom Sverige, vilket definieras som inbördeskrig.

Minns att en politisk sovande person i juni 2017, rapporterade om SVT Nyheter. Den tidigare sovande var nyvaken och chockad över flera olika skottlossningar, mord, överfall med stickvapen, i flera län. En helt vanlig dag i svenska public service-medier. Så ska det givetvis inte vara och har inte heller varit under min barndom i Stockholm på 1960- och 70-talen. Inte heller som ung vuxen från mitten av 1980-talet fram till EU-inträdet, knappt någonstans i Sverige.

Hur ska migrationspolitiken utformas?

Sverige ska våga diskutera om majoriteten av invandrargrupperna, kommer att berika den lilla tillverkningsindustrin som finns, eller erhålla arbete inom den kvalificerade tjänstemannasektorn, på adekvat sätt? Flera nationaliteter som kommer till Sverige, har jämförelsevis låg eller obefintlig utbildningsbakgrund. Regeringen talar i nuläget om att nyanlända är ett tillskott för samhället i bland annat offentliga arbeten; vården, omsorgen, skolan, etc. Men det stora behovet av arbetskraft har skapats, just av inflyttningen! En diskussion om sysselsättning är därför en grundpelare till en sund invandringsdebatt.

Migrationspolitiken måste utformas med fokus på tre huvudområden:

a) Migration, b) Skydd och c) Arbetskraft. Men när Sverige väl har sjösatt en rationell migrationspolitik kan flera resurser som idag slösas på Integration användas till en kontrollerad och tydlig migrationspolitik, utan hänsyn till ideologi.

Ideologiska strider om migrationspolitik får aldrig lägga grunden till permanenta och negativa konsekvenser för människor; Terror, Klanstrukturer, Utanförskapsområden, Alternativa ekonomier, Könsstympningar av små barn och kvinnor och allt sådant som vi ännu inte har sett slutet på.

Hur ser Sverige ut idag, efter decennier med S, M och Allianser? Väljarna 2018 kan välja trygghet genom sin röst på SD. Partiet vill motverka att klumpiga Moderat-Blå elefanter låtsas lappa ihop Sverige med Röda trådar!

Till sist, invandrare som trivs i Sverige och vill leva som svenskar, söker medlemskap i SD även på Gotland.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *