Debatt Nyheter

AF skiljer på Svenskar och Utlänningar

Snabbspår bara för utlänningar?

Arbetsförmedlingen (AF) förklarar för Gotlandswebben att snabbspåren innebär att kompetensförsörja bristyrken: ”Arbetsmarknadens parter legitimerar insatserna i respektive bransch och bekräftar att anställningsbarhet uppnås efter fullt och framgångsrikt deltagande.”
Målet är främst att tillvarata redan befintlig utbildning och erfarenhet inom relevanta yrken hos deltagarna.
AF:s Ivo Langefors, framhåller att alla insatserna är tillgängliga för samtliga inskrivna, oavsett målgrupp. Dock med ett undantag:
-Gällande svenska medborgare med endast ett medborgarskap, är det möjligen tveksamt om språkträning behövs?
Svenskar hålls utanför
AF hävdar ändå att det finns vissa undantag. Samarbeten som AF har med Sveriges universitet och högskolor, kräver att personen ska ha sitt ursprung i tredje land. Exempel på utbildningar som endast omfattar utlänningar är: lärare, förskollärare, samhällsvetare, socialt arbete, läkare och sjuksköterskor.
Flyktingstatus
På frågan om AF vet medborgarskap på deltagarna i snabbspåren, blir svaret att man hämtar uppgifter från Migrationsverket om deltagarnas klassnings-kod. AF menar att man till exempel erhåller besked om en person har flyktingstatus.
Källa: Arbetsförmedlingen Kundrelationer, April 2018.
Gotlandswebben tar tacksamt emot information om dina erfarenheter av Arbetsförmedlingen på Gotland.
Klassnings-kod är något annat än medborgarskap. Här anges exempelvis om man är medföljande till någon tjänsteperson i Sverige, har annan anknytning eller har flyktingstatus.
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6311939/1499348511681/Klassningskoder.pdf
Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *