Nyheter

Alla ska bli svenska Medborgare

Socialdemokraterna och Moderaterna var i majoritet bland ledamöterna i socialförsäkringsutskottet, som 2014 HÄR beslutade att uppgradera Svenskt Medborgarskap.

Regeringen beslutade i januari 2012, att en särskild utredare skulle lämna förslag i vissa medborgarskapsfrågor. Utredningen fick namnet: Medborgarskapsutredningen (dir. 2012:2). Därefter överlämnades ett betänkande 2013: Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29).

Medborgarskap

Alla ska bli svenska medborgare. Lag (2001:82) om medborgarskap skulle ändras!
Personer som hade förlorat sitt svenska medborgarskap, på grund av tidigare bestämmelser som motverkade dubbelt medborgarskap, föreslogs kunna återfå svenskt medborgarskap.
En hastig, men kanske felaktig bild, är att flera utlänningar har bidragit till ändring av lagen om medborgarskap.

Kommuner tvingas fira medborgare

Alliansregeringen föreslog en ytterligare paragraf i lagen om svenskt medborgarskap, §29:

”Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap”

Socialdemokraterna och vänstern

Inför den nya lagen om medborgarskap motionerade S och V vikten av följande:

”Allas lika rätt till bostad, utbildning, arbete och ett liv fritt från diskriminering är därför central i förverkligandet av en verklig gemenskap som inkluderar alla oavsett födelseort, etnicitet, hudfärg eller språk.”

Alla svenska familjer i utanförskap, kan alltså vända sig till Socialdemokraterna Gotland, för att slippa diskrimineras.

Det är mycket svårt att tro att de Röd-gröna på Gotland kommer att stå vid ord, men skam den som ger sig!

Region Gotland anger följande högsta ansvarig:

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ordförande
Regionråd
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Gotland och diskriminering

Socialdemokrater och Vänstern har kanske varit de främsta strukturella rasisterna på Gotland, efter den nya lagen om medborgarskap.

Vilka svenska fastlandsfamiljer har hyllats för att de har flyttat till Gotland, av region Gotland?

Gotland förlorar konstant etniskt svenska medborgare, som flyttar tillbaks till fastlandet i panik.

Vuxna svenskar som söker arbete på ön, med flera universitetsexamen och/eller yrkesutbildningar, hålls utanför både regionens egna och statliga arbetsplatser.

Däremot är det inte ovanligt att anställda handläggare på arbetsförmedlingen i Visby är utlänningar, vilka ska förklara för svenskar hur Sveriges och Gotlands arbetsmarknad fungerar?

Det behövs inte, alla svenskar som har sökt arbete och/eller bostad på ön, har upplevt den gotländska rasismen.

Svenskar står alltid längst bak i kön!

EU-teater

Teatern som är regisserad av EU, har inget med ”Sverige” att göra. Landet Sverige finns lika lite som 7-partierna bryr sig om Gotland.

EU har i snart 25 år medverkat till utplåning av Sverige och Gotland.

Gotlänningarna röstade i valet 2018 på Centern… partiet var givetvis för underlättande av dubbelt medborgarskap.

GW tar tacksamt emot kommentarer

Frågan om Medborgarskap kommer förmodligen att debatteras mer än någonsin under mandatperioden 2018-22.

Här följer några påståenden som har debatterats i olika forum under regeringsperioden 2014-18:

  • Genom nya påhitt kommer EU-erotiker att försöka fylla både Sverige och Gotland med inflyttare från särskilt Afrika och Mellanöstern.

 

  • Väljare kommer att fråga varför man kan semestra och göra andra besök i hemländerna, när man väl har blivit ”Svensk”.

 

  • Väljare kommer att fråga varför man ska behålla sitt dubbla svenska medborgarskap vid kriminalitet.

 

  • Den värsta sortens rasism, är att låta hemländerna förblöda och samtidigt lyfta människor till Sverige, så att människor luras till utanförskap och Sverige förstörs.

 

  • EU-regionen Sverige har blivit fantastiskt på alla sätt, genom massinvandring.

 

  • Integration fungerar inte i Sverige, eftersom utlänningar får utveckla exempelvis:

+främmande religioners kyrkor

+främmande religioners friskolor

+hemspråk

+förtur till bostäder och snabbspår till jobb

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *