Nyheter

Almedalen som Liberal högtid?

Almedalen och allas möjlighet att möta alla, har hittills varit både en demokratisk rättighet och möjlighet. Almedalen som Liberal högtid? Sedan starten av Almedalen har Samhället erfarit en långtgående nyliberalism. L deklarerar på sin hemsida: ”Frihet i globaliseringens tid”.

C kör parallellt med: ”Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val”.

Frihetens pris

Almedalen som Liberal högtid?

Vem vill egentligen inte ha frihet? Frågan handlar mer om vilken sorts frihet.

Kanske har den nya friheten medfört att Almedalen som evenemang hotas? Medverkande har vittnat om en ökande hotbild mot sina egna organisationer.

Friheten omvandlas

Almedalen som är en symbol för den Svenska demokratins frihet omfattas av allehanda problem. Spänningen har ökat mellan olika grupperingar. RFSL rapporterar att de uteblir sommaren 2019. RFSL anger att Nordiska motståndsrörelsen har hotat organisationens medlemmar.

Så här beskriver RFSL sin upplevelse i en debattartikel 2018:

”Det stora hotet mot demokratin handlar i praktiken om att vi som individer ska kasta in handduken och lägga ner kampen.”

Genom Almedalen och olika aktörers erfarenheter riskerar just friheten att omvandlas till något annat.

Mörk Demokrati

Den svenska demokratin tycks ha förändrats? Det nyliberala Sverige har vridit samhället, från en känsla av större frihet då Sverige var socialkonservativt, till en allt mer begränsad vardag. I det liberala samhället ropar allt fler att myndigheter ska ta ansvar… vilket just liberalismen är motståndare till.

Paradoxen

I det nyliberala Sverige efterfrågas Polisen i en aldrig skådad omfattning, av samma personer som demonstrerar för ökad personlig frihet?

//

Jag kände mig alltid helt fri och trygg i det Pre-Europiserade Sverige… de som tog ansvar för sina handlingar och levde efter allas vår gemensamma och sammanhållande normativa etik, kunde uppleva friheten i varje andetag!

Gotland är inte Visby -Landsbygden bär strövtåg i hembygden!

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *