Nyheter

Arbetsförmedlingen Gotland svarar inte på frågor

Arbetsförmedlingens chef i Visby, Tina Ersson, svarar inte själv på frågor som har ställts till henne. Det är vanligt att Gotlandswebben önskar svar direkt från ansvariga på plats.  Istället svarar andra som kallas ”experter” på riksnivå inom olika myndigheter.

MAIL SOM CHEFEN HAR LÅTIT ANNAN BESVARA

Hej, Tina.
 
Vem omfattas egentligen av myndighetsmantrat ”Lika värde”?
 
Jag har tidigare skrivit till Dig, även blivit hänvisad av AF på riksnivå att skriva till dig.
 
Tyvärr verkar vi ha missförstått varandra?
 
Jag har tidigare frågat Vad i min bakgrund, som har hindrat AF att anställa mig.
 
De som har anställts istället för mig, även kallats till intervju, har bedömts klara arbetet som ”Arbetsförmedlare” bättre än jag.
 
Jag har även sett i Svenska ”traditionella” medier och ”samhällsdebatten”, att det behövs personal i offentliga arbeten.
 
Offentliga arbeten
Med min bakgrund är det naturligt att söka offentliga arbeten; AF, KVV, FK, Kommuner, etc.
 
Har sett att andra sökande, med t.ex. mindre utbildning, arbetslivserfarenheter och från andra länder konstant kallas till intervjuer och får anställning i offentliga arbeten.
 
AF har fått möjligheten att bedöma mina meriter.
 
Vid min senaste ansökan och Er första bedömning, anses inte mina fyra examen kunna tillföra tjänsten vad ni önskar.
 
Samtidigt har Ni inte presenterat någon uppdrags-/tjänstebeskrivning för t.ex. yrket Arbetsförmedlare i Visby?
 
Frågor:
? Vad skall jag utbilda mig till, eller komplettera med, för att bli intressant att kalla till intervju inom AF?
 
? Vilka tjänster anser HR-specialister inom AF att jag bör ha framgång att söka, i perspektivet utbildning ?

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *