Nyheter

Arbetslösheten inte lägst på Gotland

Arbetslösheten inte lägst på Gotland. Många är nyfikna på om det går att finna arbete på Gotland och varför public service ibland har berättat att Gotland nästan har lägst arbetslöshet, se t.ex. SVT 2018-08-13. Som aktivt arbetssökande på Gotland, från och till sedan 1996, har ingen arbetsgivare eller myndighet visat något intresse att erbjuda minsta arbete. Genom livet har många inflyttade berättat samma sak.

Arbetslösheten på Gotland inte lägst i Sverige

Om jag räknar min egen svenska skolgång, från dagis och universitet, så har jag totalt 66 terminers utbildning från Sverige. 33 år som aldrig har varit tillräckligt för att erhålla minsta tjänst på Gotland.

Trots flera examen och olika yrkesutbildningar har det varit omöjligt att erhålla arbete. AF Gotland har ofta uppvisat anställd personal med mycket mindre och helt andra utbildningar som är relativt mindre lämpade för just arbetet med arbetssökande. Myndigheterna är demokratiska säger de själva.

Region Gotland

I olika forum och rapporter har arbetsmarknaden Gotland diskuterats som en möjlighet att öka inflyttningen.

I en av Regionens egna beställda levnadsundersökningar 2013, visades att inflyttade flyttade tillbaks till fastlandet av bl.a. sysselsättningsskäl… men främst var det svårigheten att upptas socialt som drev bort inflyttade.

Länsstyrelsen Gotland om befolkningsökning

Mot bakgrund i påstådd hyfsad arbetsmarknad, borde Gotland framstå som ett paradis att flytta till för människor som flyttar till Sverige?

Gotlands vision 2025 kan uppfyllas omedelbart med anvisning av 1000-tals nyanlända?

Men Länsstyrelsen har tidigare svarat att Gotland inte kan öka antalet mottagningar av Nyanlända, pga förhållanden som arbets- och bostadsmarknad. Gotland tar emot nära 100 nyanlända mellan varven.

-Gotland är det län som totalt sett har lägst mottagande i landet, 5,4 personer per 1000 invånare, vilket beror på ett lågt antal personer som via självbosättning flyttar till Gotland.

Källa:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/mottagande-och-etablering-av-nyanlanda.html

 

Frågor till AF om arbetslösheten

Gällande frågorna till AF, så är svaren kortfattade. Det verkar vara svårt för många myndigheter att egentligen svara på öppna frågor om olika samband?

Enligt SCB så arbetar cirka 5 miljoner i Sverige, av de nära 11 miljoner som man tror lever i Sverige.

Ingen kan säga hur många som egentligen bor i Sverige, eftersom Sverige endast folkbokför via Skatteverket den som har bott 1 år och uppfyller vissa villkor.

 

  • Vilka branscher anställer arbetssökande på ön, så att Gotland kan uppges ha lägst arbetslöshet i Sverige?

 

  • Har Gotland lägst arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen, beroende på att befolkningsstorleken påverkar sättet att räkna?

 

  • Har Gotland lägst arbetslöshet för att relativt fler arbetssökande INTE räknas pga fler arbetssökande i ”arbetsmarknadsåtgärder”?

 

  • Om Gotlands arbetslöshet är lägst i Sverige, så borde sannolikt inflyttning öka med högre antal än nuvarande, av både svenskar och Nyanlända?

 

Jonatan Krook, Dataanalytiker på AF Statistik, säger i juli 2020:

Det framgår tydligt senaste året (juni -19, februari -20, juni -20) att Gotland inte har lägst arbetslöshet i Sverige, men lägre än i landet som helhet (6,7% kontra 9,0%.).

-Någon analys som förklarar utvecklingen på just Gotland har jag tyvärr inte tillgänglig, men jag hoppas att statistiken besvarar några av dina frågor!

 

Kristina Ersson, chef AF Gotland, kommenterar i juli 2020:

Även om arbetslösheten på Gotland var en av de lägsta i landet i slutet av juni på 6,7%, så är den hög i jämförelse med samma månad 2019, då arbetslösheten låg på 4,8%.

-Rådande pandemi har påverkat framförallt branscher med koppling till besöksnäringen och lediga platser finns främst inom vård- och omsorgssektorn.

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *