Nyheter

Bästa skolkommun 2020

Håll utkik efter undersökningen Bästa skolkommun 2020, som publiceras 10 november. Bästa skolkommun 2019 var första årliga undersökningen där socioekonomiska faktorer utelämnades. Högutbildade föräldrar har barn med högre betyg, än vad lågutbildade föräldrar har?

Bild: Klimkin

Bästa skolkommun Östnyttområdet 2019

Bästa skolkommun 2020.

Lärarförbundet visade 2019 i sin årliga rankning av Sveriges Bästa skolkommun, att Östergötland och Gotland hamnade en bit ned, trots förändringar i mätning.

2019 ändrades rankingen för att slippa ”socioekonomiska faktorer”. Rankingen kan därför inte jämföras med resultaten tidigare år.

Betygsresultat och uppgifter om gymnasieskolan finns inte med. Det skulle ge en annan bild av kommunerna.

Goda elever har högutbildade föräldrar?

En grund för att utelämna socioekonomiska faktorer är rapporten Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor, se länken:

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2018/analyser-av-familjebakgrundens-betydelse-for-skolresultaten-och-skillnader-mellan-skolor

Ranking av Bästa skolkommun utelämnar:

a) betygsresultat, med genomsnittligt meritvärde i åk 9

b) andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9

c) andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Bild: Geralt

Stockholm, med Danderyd, hamnade på 9 plats nationellt.

Och Bästa skolkommun i Östnyttområdet placerade Vadstena högst på 14 plats.

 

Undersökningens mätpunkter:

1. resurser till undervisningen

2. utbildade lärare

3. lärartäthet

4. friska lärare ? (se samma rubrik längre ned)

5. löner

6. kommunen som huvudman

7. andel barn i förskola

8. betygsresultat i åk 9

9. andel elever godkända i alla ämnen

10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Friska lärare

Friska lärare förklaras med andel sjuka medlemmar i Lärarförbundet, som i november 2019 var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer.

 

Källa: Lärarförbundet 2020-11-03

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs. "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Social- och Hållbarhetskonservativ. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Va? Se t.ex. Suburra på Netflix... Motto "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas" Nuläge Driver gärna projekt för hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Utbildningar Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *