Nyheter

Brand vid Ljugarns Camping

Räddningstjänsten Gotland fick samtal om röklukt redan från kl. 06.00. Brandflyg siktade misstänkt rök i närheten av Ljugarns camping.

(Branden på bilden är inte från Ljugarn)

Absolut eldningsförbud på Gotland, Klicka här!

Brandbefäl förklarade för Gotlandswebben på morgonen att röklukt rapporterades från flera socknar; Ardre, Alskog, Garde, m.fl.

Räddningstjänsten tackar för att folk är vaksamma och hör av sig.

Källa på Ljugarn

En person bekräftade att det var en mindre brand på Ljugarns Camping på morgonen.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *