Nyheter

Centern och verkligheten

I.

Centern och verkligheten. Om samtal med Centerns valarbetare.

Centern och verkligheten

Det var obehagligt att prata med Centern på Visby Östertorg i Lördags. Den Centerpartistiska samtalspartnern var visserligen trevlig, men ändå obehagligt förnekande av varje fakta om EU-regionen Sverige och SD:s frågeställningar.

Svenskarna skulle enligt Centern inte fortsätta att minska och bli färre än inflyttade utlänningar. Trots hänvisning till exempelvis SCB:s statistik HÄR, blev svaret att SKL på ett informationsmöte hade sagt annat till valarbetaren.

Överklassens verklighet

Centerpartisten bodde själv i Träkumla och hade arbete bland Sveriges mest välbetalda yrken, som läkare på Visby lasarett. En person i ett traditionellt överklassyrke, förklarade att det går bra för Sverige:

-Svenskarna är rika!

SD berättade i korta drag hur andra svenskar lever i Sverige, särskilt de som har vanliga arbeten, är arbetslösa eller har drabbats av förluster genom livet.

Centerpartisten tröstade SD som Gotlänning bärande tillhörande pålagor som landsbygdsboende:

-Rösta C för att rädda din landsbygd som du tycker så mycket om!

Centern med övriga allianspartier, har tidigare haft möjlighet att rädda Gotlands landsbygd under flera regeringsperioder. Med makt i decennier, både i riket och Gotland, har Centern knappast utvecklat t.ex. Slite och Hemse till levande småstäder?

Jag återkommer längre fram i denna text om stad och landsbygd.

Som läsare utanför PK, förstår Du säkert hur samtalet utvecklade sig?

Förnekelsen av förvirrad överklass

Här följder några punkter som vi avhandlade under vårt samtal. SD:s frågor är fet stil och Centerpartistens svar har kursiverats:

Annie har väl sagt att vi kan ta emot cirka 30 miljoner 2014?

-Nej, det har Annie inte sagt. Centerpartiet står inte bakom den politiken:

…Annie om 30 miljoner valåret 2018:

-Svenska arbetslösa har det faktiskt bättre än Ludwig 14:e!

(Ingen kommentar av SD, förutom att Ludvig var kung på 1600-talet i Europas mäktigaste stat. Svårt att relatera det till massinvandringens effekter på Sverige mellan åren 1960-2018. Kanske skulle vi också tappa fokus kring nuläget om vi skulle avhandla europeisk 1600-tals kungahistoria?)

Vem ska bygga avlopp, rena dricksvatten och skapa infrastruktur till alla kommande?

Invandrare kommer att arbeta i vård och omsorg!

Svårt att sia om framtiden, men de som är i branschen rapporter att de inte kan hitta personal, att utlänningar inte heller vill jobba med vård och omsorg. Jo, i läkaryrken förstås.

Varför ska utlänningar från MENA ha förtur till bostäder och/eller arbete i Visby, när vi som familj tvingas flytta utan förtur?

Ett leende som svar:

-Det finns inga riktiga Svenskar!

Samtidigt hade Centerpartisten just sagt att Sverige ska vara liberala i flyktingmottagandet och att utlänningar behövs. Det låter märkligt om det finns utlänningar men inte svenskar?

-Det finns ingen Svensk kultur identitet, dvs det finns ingen svensk moral!

Vid frågan om det som kallas ”folkutbytet” skulle fortsätta, så att Sverige en dag består av endast Arabiska folk… medgav Centerpartisten att moralen skulle ändras efter den nya majoriteten.

-Sänk kraven för olika utbildningar!

Varför ska man sänka kraven för poliser och andra yrken, men inte för läkare?

-Det vore inte så bra!

Kultur blev lite knepigt att samtala om, eftersom Centerpartisten erkände samerna, men inte svenskarna.

Samerna är något annat:

-Samerna har en egen särskild kulturhistoria som de är rädda om!

Integrering

EU-regionen kan inte Integrera någon utlänning till någonting, om svenska folket inte finns, eller om svensk kulturell identitet och moral inte finns.

Integrering kan inte inträffa så länge det finns Svenskar som upplever att de är svenskar, med sin egen kulturella identitet.

Det går inte att nå full integrering, när EU-regionen Sverige bygger främmande religioners kyrkor i Sverige, tillåter främmande religioners friskolor och satsar på Hemspråk.

Centern har rört ihop saker och ting. I denna röra säger Annie Lööf att partiet är för reglerad invandring?

Strukturell rasism

En liten svensk flicka sitter nu med magknip i sin gamla skola på landsbygden i Garde. Hon har längtat efter att börja i första klass. Men hon får bara vara med sina kompisar i en vecka, sedan måste hon flytta till en stad långt från Gotland. Hon ska där på en främmande plats, snart börja i ettan igen.

Hennes pappa har varit med i flyktingmottagandet i Garde, har vänner från MENA som har fått förtur till bostad i Visby. Det kallas lika värde.

De vänner vi har från MENA, skulle bli vansinnigt arga, om vi berättade att de får sådant som vi inte får. Vi tänker inte berätta det eller skuldbelägga MENA, de kommer själva att upptäcka PK.partiernas totalförvirrade polarisering och strukturella rasism…

Flickans mamma och pappa har utbildning och åratal av erfarenhet av bristyrken. Samma bristyrken finns på Gotland. Men för att få arbete måste familjen flytta.

Det finns ingen förening, kyrka eller myndighet på Gotland som hjälper den svenska lilla flickan.

Arbetsmarknadens parter på Gotland, anställer nyanlända, men har i fem år blundat för den kompetens som flickans föräldrar har.

En utländsk enhetschef inom region Gotland, uttalade hösten 2015 vid flyktingmottagandet på Gotland:

-Det är inte snällt mot någon att bo i Garde!

Enhetschefen från utlandet syftade på service, transporter och landsbygdens villkor. Allt som Centern har kunnat fixa om de hade önskat, men åter säger i valet 2018 att de ska fixa igen?

II.

Alla bor i Staden

70% av Världens befolkning förutspås att bo i städerna år 2030 HÄR. Det ställer stora krav på städernas samhällen, utformning och styre.

En central fråga är hur fattigdomen ska motverkas?

Invandringen mellan 2010-2015 har vänt befolkningsutvecklingen i mindre städer. Istället för urbanisering talar experter i nutid om ”Metropolisering”  HÄR.

Invandrare räddar små städer

Men om Svenskar har lämnat mindre städer och flyttat till större städer, kommer väl även nyinflyttade utlänningar att göra samma sak? Det tycks ibland som att experter påstår. De små städerna räddas för att invandrare har placerats ut av PK i varje stad! Men sedan flyttar ju även invandrarna vidare till huvudstäderna.

85 % av alla Svenskar vill bo i städerna. Men frågan är vad de vill uppnå med livet i städerna, som de inte kan få på landsbygden?

Jag har självt levt både på gotländska landsbygden olika decennier och är född och uppvuxen i Stockholm.

Landsbygden lockar mest, för sin luft och det egna dricksvattnet av kontrollerad kvalitet. Fast som familj behöver vi arbete, vilket är ett svårare problem att lösa. Det kräver att provinshuvudstaden Visby delar med sig av jobben, till landsbygdens centralorter.

Utmaningar

Med ökad inflyttning till EU-regionen Sveriges provinshuvudstäder, kommer enorma utmaningar.

Människor ska ha tak över huvudet enligt lagstiftad standard, arbetsplatser, sjukvård, skolor, kollektivtrafik och annan grundläggande infrastruktur. Alla kan inte bo i den gamla stadskärnan, vilket innebär att staden ”breder ut sig”.

Metropoler som Stockholm flyter ut och växer i hop t.ex. med Uppsala norrut.

Även om Metropoliseringen händer och fortsätter, ska stadsborna ha arbetsplatser. Staden i sig, är ingen garanti för överlevnad.

Sverige har sedan 1970-talet tagit emot miljontals människor. Bland de som har flyttat till Sverige har stora grupper inte fått arbete av olika orsaker.

Myndighetspersonal inom skola, arbetsförmedling, socialtjänst och hälsa har rapporterat att många invandrare har låg utbildning eller är analfabeter, har sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Ansvar

Utlänningar har protesterat mot orättvisan att PK har flyttat dem till ”utanförskapsområden”. Bilbränder, shariapolis, våld, gängkriminalitet visas i svenska nyhetssändningar. Förorter har även fått namn som No-Go-Zoner och Parallellsamhällen.

Utlänningar bor precis som svenskarna i storstäder, men har förpassats till utkanten av de växande städerna. 7-klöverns väljare vill inte att utlänningar ska bo i deras vita områden.

Någon annan ska integrera de utlänningar som ”jag” har önskat.

Integrering kommer inte av att utlänningar kan utveckla sin kultur i storstäder… Städerna kan bara växa utåt, förort efter förort, med sina konsekvenser.

Centerns närodlade politik ska uppenbarligen byggas med EU och människor från långt bort.

Svenskarna finns bara som folk, när de ska skatta för sin egen utestängning!

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

3 Replies to “Centern och verkligheten

 1. Hej Johan! Tack för ett bra samtal utanför valstugan härförleden. Intressant att bli kallad överklass… jag tror medelklass är ett bättre epitet om det har någon betydelse för dig.

  Du är varmt välkommen nästa lördag också, så kan vi fortsätta vårt samtal!

  Ha det gott,
  Joakim

  1. Hej, Joakim.

   Tänkte höra hur Du/Ni inom Centern ser på Hillarys utspel?

   …och om Du/Ni kan kommentera klassiska förslag om att bygga ”tillfälliga socio-ekonomiskt högfungerande zoner i migrant-länder”?

   Se t.ex. länken här om: EU nybyggare i Afrika.

   Hoppas vi kan ta en fika och prata vidare, när vi kommer till ön. Som du har sett har den strukturella rasismen genom 7-klövern trängt ut oss som barnfamilj, vi tvingas flytta runt… trevlig helg, mvh Johan.

 2. Tack, hoppas att dagen gick bra efter vårt möte?

  Du fick tyvärr höra tråkigheter, som till stor del beror av 7klöverns politik.

  Allt fler svenska barnfamiljer omfattats av livshändelser, där PK medvetet eller omedvetet har bidragit till s.k. ”Strukturell rasism”… annars hade förmodligen vi som barnfamilj haft samma stöd som utlänningar, att stanna kvar på ön. Bostäder, arbeten, annat.

  Våra barn undrar varför deras kompisar från andra länder kan stanna på ön, men inte dem.

  Det är en märklig känsla att uppleva den polarisering, som C med flera har arbetat i decennier för att utveckla.

  Du är givetvis varmt välkommen till SD Gotland!

  Med vänlig hälsning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *