Debatt Gotland Nyheter Sverige Världen

Corona och rätten att smitta?


Corona och rätten att smitta. Sverige bollar och trollar med fakta om samhällsomstörtande verksamheter. Självklart måste allvarliga ting kontrolleras och analyseras, före allmänhetens kännedom. Ingen vet dock hur länge Corona har avhandlats bakom stängda dörrar?

Jag fick själv uppleva hosta med svåra respiratoriska problem i början av November -19. För första gången sedan grundskolan i slutet av 1970-talet fick jag uppleva riktig hosta. Frågade runt, letade efter svar. VC svarade virus, vilket man inte kan göra något åt? Patienten hade inte heller någon feber. Alltså helt ofarligt? Att stå på knä mitt i natten på golvet i 10-11 hostattacker per natt, nästan omöjligt att få tillbaks luft…panikattack för kvävningskänslan och rödsprängda ögon är mycket obehagligt.

SR VETENSKAP: FLADDERMÖSS TROLIG SMITTKÄLLA

Rättvis smitta

Corona och rätten att smitta. Sverige tycks t.ex. långt från Rawls kombinationsteori om att förena individens okränkbara fri- och rättigheter med idén att friheten måste begränsas för att åstadkomma rättvisa; social, etc.

Socialdemokraterna kämpade hårt i slutet av 1800-talet för att öka demokratin och rättvisan att leva värdigt och utan svält. 1896 utsåg Socialdemokraterna sin första partiledare i skomakaren Claes Emil Tholin. Samma år invigdes partiets första riksdagsman Hjalmar Branting, med stöd av Liberalerna.

Varför är det viktigt att nämna liberalismen som stöd, kanske någon enda frågar. Jo, i flera viktiga samhällsfrågor vinglar regeringen som prästens lilla kråka.

Rawls vagn, fullastad med tyckande politik kastar sig vilt och blint över den politiska huvudleden.

Jakten på virus

Corona och rätten att smitta. Ingen kan egentligen undvika virus. I nuläget har WHO utlöst nödläge och flera länder har stoppat både flyglinjer och isolerat personer.

I Sverige uttalade delstatliga experter omgående att Coronautbrottet inte utgjorde någon direkt fara.

En tröst, gensekvensering sägs kunna hejda Coroanpandemi.

Gensekvensering görs på Corona, för att kartlägga smittvägar och förstå viruset. Forskare vill inte att viruset muterar till något som är värre än nuläget:

”Wuhan coronavirus continuing to spread, scientists and pharmaceutical companies are racing to find a way to medically contain the virus”

Lite obehagligt att veta är att mindre än fyra procent av smittade med Ebola, reste mellan olika platser och bidrog ändå till en kraftfull smittspridning.

Den intresserade kan bege sig till vetenskapsradion:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6673156

Expertis om Corona i Sverige

På folkhälsomyndighetens hemsida fanns vecka 5 följande fråga med svar, som nu ser ut att vara borttaget:

Fråga

-Skulle hälsokontroller av resande med flyg från Kina minska risken för att smittan sprids i Sverige?

Svar

Med stor sannolikhet inte. Den typen av åtgärd har bara visat sig effektiv om det går att kontrollera resande som kommer direkt från ett område där smittan sprids. Sverige har inga flyglinjer direkt från Wuhan, dit de allra flesta smittfall hittills har en koppling, och därmed skulle chansen vara mycket liten att en sådan åtgärd skulle få någon effekt. En åtgärd som troligen ger betydligt bättre resultat är hälsokontroller av personer som reser ut från ett område där en smitta sprids.

Källa:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Ensidig liberalism lyser igenom?

Det kan vara en felaktig observation, men ibland tycks svenskar försvara sig mot att försvara sig?

Genom att ta pulsen i Östnyttområdet, tycks även kommuner hantera världsläget med ro.

Kommuner litar på att deras hemkomna resenärer själva undviker att lämna sina barn i skolan eller stannar hemma från jobbet. Ja, alltså personer som arbetar i kommunal tjänst uttrycker tro och tyckande.

Var kommer denna tro ifrån, eller medvetna system hos Svenskar, att lita på att alla är Givare?

Jo, nu har generationer fostrats med Liberalismens idé om individens frihet… vilket egentligen inte från början uteslöt eget ansvar. Idag vet alla läskunniga att personer bryr sig om sig själva. Med individens frihet utvecklades oansvarighet och egocentrism.

Tagarnas marknad

Corona och rätten att smitta. En tagare går självklart direkt till jobbet, efter hemkomst från ett land med funnen smitta. Före jobbet kastas barnen in i skola och barnomsorg, där pedagoger har fostrats till att inte ”skvallra”.

”Som läkare tycker jag att Folkhälsomyndigheten tar lite väl lätt på det här.”

Samma tagare kommer med stor sannolikhet att kontakta sjukvården, vid ett eventuellt eget insjuknande?

Kvinnan i Jönköping som nyligen självisolerade sig föredömligt, åkte buss från flygplatsen Landvetter. Mycket bra gjort och en spegling av hur verkliga demokratier bör fungera.

Uttalanden från olika experter och myndigheter väcker dock nya frågor.

T.ex. är det är oklart om småländskan var ensam, både på planet till Sverige och bussen, och därmed inte träffade någon alls?

Så… barn som är oskyldiga, ska sitta bredvid en bänkkamrat som varit ute och flugit mitt i Corona-utbrottet… för att föräldrarna försvarar den individuella friheten?

Östnyttområdet svarar om barnen

Ja, säger till exempel Linköpings kommun.

Linköping svarar även att man följer folkhälsomyndigheten, vilka vecka 5 förklarade att Sverige inte hade direktflyg till Kina!

…Viktigt är också att tvätta händerna?

Frågor till Linköpings kommun

1.

Vi har barn som går i kommunal grundskola i Linköping. Våra barn kommer med stor sannolikhet att möta andra barn i sina egna klassrum, vilka har kommit tillbaks från länder med smittade personer. Ser fram mot svar från eller kontakt med i första hand sakkunnig.

2.

Hur ska kommunala chefer med arbetsgivaransvar; arbetsmiljöansvar, agera inom kommunala verksamheter denna vecka, gällande personal som kommer tillbaks till arbetet, efter vistelse i länder med utbrott av Corona?

Svar

Hej Johan!

Linköpings kommun utgår från rekommendationerna från folkhälsomyndigheten gällande medarbetare som nyligen återvänt från de drabbade områdena i Kina.

Rekommendationerna är att inga åtgärder behöver vidtas om inga sjukdomssymtom som hosta och feber finns – då ska man som medarbetare kontakta hälso och sjukvården. Vi följer hela tiden utvecklingen och är beredda att ta nya beslut om det behövs.
 
I övrigt så uppmuntrar vi som arbetsgivare såsom alltid i influensatider att vara extra noga med förebyggande åtgärder för influensa såsom att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök gärna med handsprit.

Klassfråga vem som smittar?

Det finns många vanliga svenska arbetare och andra grupper som aldrig kan resa varken till platser i Kina, eller till platser som kallas: ”Svenskparadis” i politiskt korrekta medier. Familjerna har t.ex. inte tillräcklig lön eller får inte vara med på arbetsmarknaden av olika politiska skäl; strukturell rasism, etc.

Paradisen ligger långt borta i realiteten.

Fundera några sekunder på vem som har råd att flyga runt till olika platser i världen… Så, nu är det lättare att förstå om personen kommer att självisolera sig?

Rätten att ta andras frihet

Flera funktioner i Sverige drivs av välavlönade som tar sin egen rätt till frihet för given.

Den svenska egocentrismen och politiska korrektheten att tillåta endast analyser med libertarianska glasögon är dock svagaste skyddet mot epidemier. För att kunna hantera kriser som pandemier skulle Sverige behöva gamla Socialdemokraterna, före steget till endast liberalism.

Hayek eller Hoppe på ena sidan och Nozick eller Friedmann på andra sidan, spelar inte någon avgörande roll. Det behövs tunga förebilder i de gamla socialdemokraterna för att lösa kriser, allt är inte Frihandel… dessutom skadar den fina Frihandeln sig själv, gång på gång, just genom att släppa flera risker fria?

Riskmetafor och frihetsberövande

Uppstarten kring virushanteringen för allmänheten har liknat riskmetaforer av typen:

”Visst kan min tonårsdotter promenera hem själv efter festen. Det viktiga är att eventuell gärningsman själv behärskar sig och anmäler sig själv vid eventuellt övergrepp på min dotter”…

Kvinnoöverfall kanske inte händer alls med oansvarig liberalism… och metaforen ovan handlar inte om virus, vilket gör hela artikeln helt knasig?

Om man går tillbaks till Rawls så var nog svenskarna bättre skyddade, rent politiskt, när den liberala friheten hade en folklig demokratisk broms?

Det är inte frihet att smittas ofrivilligt i sitt klassrum eller på sitt arbete av Corona. Friheten har istället tagits egenmäktigt, genom att klasskamraten eller kollegan inte vill ge Dig friheten att Du förblir osmittad.

Det är också exakt i liknande gränsland som regeringspartierna har misslyckats.

Oansvarig liberalism och påstådd socialism, slinker än hit och än dit och väljarna åker i diket, gång på gång i de stora samhällsfrågorna!

//

Framställt i välmening i syfte att vi sätter fart och börjar hjälpa varandra!

Flera länkar för nyfikna:

https://www.lakemedelsvarlden.se/nya-coronaviruset-ej-pandemirisk/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/smittskyddsexpert-ingen-anledning-till-oro-for-viruset

Läkartidningen om svenska Folkhälsomyndigheten:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2020/02/Overlakare-om-coronavirusetSom-lakare-tycker-jag-att-Folkhalsomyndigheten-tar-lite-val-latt-pa-det-har/

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *