Gotland Nyheter

DO stoppade etnisk förtur

Göteborgs kommun ville anställa utländsk chef, framför ”nordiska” sökande. Arbetsgivare får dock enligt diskrimineringslagen inte diskriminera arbetssökanden på grund av etnicitet.

Kommunfullmäktige ville öka antalet utländska chefer HÄR.

Strukturell rasism

DO stoppade etnisk förtur. Gotlandswebben har tidigare frågat AF och andra offentliga arbetsgivare, varför de har anställt utlänningar, istället för högre meriterade svenska arbetssökande.

Svaren har varit skiftande och undanglidande:

”Vi vet inte vilken nationalitet våra anställda har”, etc.

När samhällets offentliga organisationer sjösätter riktade insatser, som utestänger andra grupper så är det Rasism.

Det kallas strukturell rasism!

Samhällsnytta med undanträngning

Allt fler frågar vad syftet är med att prioritera personer från andra länder, före svenskar?

Regeringen och dess företrädare har i åratal uttryckt att EU-regionen Sverige måste klara sin ”Befolkningstillväxt”, att det föds för få barn i Sverige?

Det finns även tänkare, forskare och politiker som har analyserat nyttan med att anställa i Sverige.

Zoner i hemländerna

Förslag har funnits i decennier att införa: ”Högfungerande socio-ekonomiska zoner”, i migranters hemländer.

Istället för att behöva flytta, får migranterna på hemmaplan möjligheter att utbilda sig, arbeta i samhällsyrken som lyfter hemländerna och säkra en god vård.

Sverige skulle kunna vara en förebild i världen, genom att anlägga högfungerande zoner i hemländerna, istället för att hålla undan svenskar.

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *