Nyheter

EMN: Svenska flyktingsituationen 2015-16

Europeiska migrationsnätverket, EMN, med sina 28 medlemsstater har påbörjat rapportering om konsekvenserna av Flyktingmottagningen åren 2015-16.

Sverige tog emot cirka 100 000 asylsökande under september, oktober och november 2015. Varje land skriver en egen rapport om det nationella tillståndet i samband med flyktingmottagandet.

Migrationsverkets upphandlingar av boenden var en stor fråga, situationen krävde att både praxis och lagar förändrades.

Afghanistan

EMN visar också att länderna skiljer sig mycket gällande asylsökande från Afghanistan. Sverige som var störst mottagare efter Tyskland, yrkade bifall på cirka 48 procent av ansökningarna år 2017. Sverige accepterade första halvan av året 3652 ansökningar av totalt 7751. Samma period tvångsutvisades 34 personer till Afghanistan, 227 personer återvände frivilligt.

Källa: www.emnsweden.se

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *