Nyheter

EU nybyggare i Afrika?

Många tänkare, politiker och forskare har försökt visa förslag, för att göra migrant-länder hållbara. En idé har varit att frivilligt upplåta mark åt tillfälliga och starkare kolonisatörer. Att bygga områden, som tillfälliga och högfungerande kolonier, har enligt BBC fått avslag från Afrikanska unionen (AU).

Akademiker för idén

EU nybyggare i Afrika?

Carol Musyoka, på Strathmore Business School i Kenya är dock för idén. Villkoret är att byggandet ska gynna Afrikanerna, inte kolonisatörerna.

Det finns flera fördelar med att Europeiska nationer eller motsvarande bygger hållbara samhällen i Afrika.

Stoppa migrationen -rädda liv

Varför man ska låta främmande nationer från EU bygga hållbara platser, får ses som självklart?

Tidigare har man anfört riskabla resor för migranter, utarmning av befolkning i arbetsför ålder, utanförskap och parallellsamhällen i det nya landet.

KÄLLA:

https://www.bbc.com/news/world-africa-46017551

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *