Nyheter

F -uppochnedvänt- !

Feministiskt initiativ arbetar för ett jämställt samhälle som är fritt från alla former av diskriminering. Huvudbudskapet proklameras med ett -uppochnedvänt- utropstecken.

Vända

Kanske kommer FI att vända upp och ned på samhället, eller så är politiken omöjlig?

Det är relativt oklart vad FI vill åstadkomma, förutom att Kärlek är drivkraft till den önskade förändringen:

FI på Gotland

FI på Gotland har en advokat som första namn till fullmäktige i valet 2018. Juristen har som brukligt är inom sitt skrå, begärt sexsiffriga arvoden i sina klientärenden. Det finns visserligen inget märkligt i att spela det spel som styrs av demokratiska principer -om de verkligen är demokratiska?

Exempel med vissa klientärenden som pågår i två månader med prislappen närmare 200 000, är intressant i förhållande till det egna partiets huvudbudskap.

Varför? Jo, andra yrkesgrupper skulle rent teoretiskt kunna hantera vissa klientärenden. Men som sagt, spelets regler är att advokater ska vara biträden i rätten.

Samtidigt ser FI ut att vilja spela teater, där vissa orimligheter ska förekomma, bakom partiprogrammets rökridå:

”Vi visar hur hierarkiska och patriarkala strukturer står i vägen för att alla människor ska värderas lika”

FI och Demokrati

Demokrati betyder enligt FI: ”Tillsammans.” FI menar att levande demokrati alltid förändras. Makten utmanas ständigt av människor som organiserar sig. Olika sammanslutningar försöker alltid att föra in kunskaper och erfarenheter. Organiserade personer vill vidga perspektiven i samhället, för att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Men vänta nu? Landet Sverige, före EU-inträdet 1995, var redan känt i världen som ett fantastiskt välfärdsland. Vad är det FI vill ändra?

Gotland med FI

Gotlänningarna kommer enligt nuvarande budskap från FI, att styras av ett parti som har Kärlek som drivkraft. Partiet vill också förändra det påstått nuvarande patriarkala samhället, som bromsar och hindrar att människors lika värde respekteras.

För socialkonservativa med erfarenhet av det högfungerande, lugna, säkra och självständiga Landet Sverige, väcker FI flera frågor än partiet besvarar.

Lika värde

För det första, är Patriarkat en form av samhällssystem där makt och ledande positioner innehas av män. Alla samhällets institutioner som exempelvis: politiska parlament, religiösa plattformar, sociala strukturer, pedagogiska institutioner och finansiella marknadsplatser, juridiska arenor styrs av män.

Precis som partitoppen inom FI på Gotland?

Gotlänningar som önskar nedkämpa patriarkala strukturer, kommer att göra det med en man i ett klassiskt maktyrke, som första namn till fullmäktige.

Lika värde kanske ska översättas som att FI på Gotland, vill att partipolitiken ska ha samma värde som övriga partier?

FI kommer att driva sina frågor med Kärlek som bränsle, precis som andra partier har kärlek till sina hjärtefrågor…

Men vilka som ska omfattas av ”lika värde”, hur definitionen av lika värde lyder och vilka områden som ska förnyas är oklart!

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *