Gotland Nyheter Sverige

Gica-tragedin är väljarnas ansvar!

Gica dog KANSKE som en konsekvens av olika trauman. SVT text anger idag att socialtjänsten i Jönköping kritiseras. Kommunen har gjort en intern utredning som visar på brister i verksamheten. Gica kallades både hemlös och tiggare.

Fånga upp i riskzon

Gica-tragedin är väljarnas ansvar!

48-årige rumänske medborgaren Gica, dog INTE av misshandel, enligt tingsrättens dom mot misstänkt 16-åring.

Misshandeln hade kanske dödlig konsekvens. Ingen tycks veta i nuläget?

Misshandeln och oro förklaras med att:

-Ungdomar med våldsamt beteende inte fångas upp av socialtjänsten.

Socialtjänsten har separata akter på enskilda familjemedlemmar, i familjer där det pågår parallella utredningar och/eller insatser.

Rutinerna anses ha försvårat utredningsarbetet och orsakat dödsmisshandel.

Nej, helt fel!

Ansvaret hos väljarna

Gällande Gica försvarar jag socialtjänsten stenhårt.

Men inte beroende på mina tidigare arbetsplatser med utåtagerande elever i både Stockholm och Jönköping.

Idag försvarar jag socialtjänsten stenhårt för att:

1.

Jag kan min Socialrätt och har olika kunskaper om hur tiggare/hemlösa/utanförskap ska bemötas av samhällets institutioner!

2.

Väljarna har önskat och tillåtit tiggeri!

Majoriteten av väljarna har röstat för att tiggare ska leva i en livssituation som utsätter dem för risker.

Att rösta på partier som låtsas utföra goda gärningar, eller inte bryr sig om konsekvenser av olika beslut -det kan leda till ondska.

I anslutning till Gicas död, började flera kommuner förbjuda tiggeri. Alltså kommuner som före dödsfallet tillät tiggeri.

Polisen

Polisen i region Öst, svarade Gotlandswebben hösten -18, att den lokala ordningsstadgan reglerar tiggeriet.

Vid misstanke om brottslighet så ingriper självklart polisens personal.

De poliser som har haft koll på läget i Huskvarna, Gica och ungdomar i området, är förmodligen förtvivlade?

Poliser vet, cirkulerar på spaning och har uppsikt…

… men Väljarna har satt krokben även för Polisens arbete i fält.

Socialtjänsten och kommunstyrelsen

Socialtjänsten har t.ex. att utreda varje enskild tiggare och göra bedömning i det enskilda ärendet. Det är närapå en omöjlig uppgift.

Gotland har godkänt tiggare på gator och torg, men regionen är i särklass minst utsatt för tiggare i delstaten Sverige.

Se t.ex. Hela Gotland HÄR 2017-04-28

Om det sitter en och samma tiggare utanför Konsum på Ljugarn eller utanför Raimos ICA i Stånga, så är utredningar genomförbara.

Tänk istället att en större stad kan ha flera hundra tiggare. Att utreda var och en, utifrån en enskild bedömning är ondskefullt.

Socialtjänsten skulle behöva anställa cirka 50 handläggare bara för att utreda varje tiggare i en stad med storleken av exempelvis: Norrköping/Linköping/Jönköping.

Ondskan har uppstått av ideologiska förvirringar, t.ex. att gränser är något elakt.

Det liberala flummet har medverkat att tiggare har styrts av människohandlare, att tiggare har mördats, att polisen måste nöja sig med att titta på, att socialtjänsten får ensamt ansvar att nysta i ondskan.

Här på Socialstyrelsen kan du se mer om tiggeriet och kommunerna

Jönköpings kommunstyrelse

Så här såg kommunstyrelsen i Jönköping ut mandatperioden 2015-18:

 

 • Moderata samlingspartiet 3 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Socialdemokraterna 6 mandat
 • Miljöpartiet 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Just nu ser den nya kommunstyrelsen för 2019-22 ut så här!

Svenska identiteten, moralen och gränser

Griniga gubbar kallas äldre män, av allt från källingar till journalister. Ja, kanske kan de låta griniga de där gubbarna ute i socknar på gotländska landsbygden…

…men jag har mött dem hela mitt liv på platser som Garde, När och Lau.

Om män från gamla Landet Sverige, t.ex. Allan Schuberg i Garde, hade bestämt över tiggeriet, då hade Gica-tragedin aldrig inträffat!

De griniga gamla gubbarna på gotländska landsbygden hade identitet, moral och satte gränser…

 

Källa: Text TV 2019-01-15

Socialtjänst kritiseras i Gicafall  
                    
 Brister i verksamheten gör att social-
 tjänsten inte fångar upp ungdomar som 
 är i riskzonen för att använda "ett  
 utåtagerande och våldsamt beteende". 
                    
 Det konstaterar Jönköpings kommun   
 i en intern utredning av fallet med  
 den 16-årige pojken som misshandlade 
 hemlöse Gica i Huskvarna, och som   
 SVT:s Uppdrag granskning tagit del av.
                    
 T.ex går det inte att få tillräckligt 
 bra blick över familjesituationer.  
 Det beror på att varje barn i en   
 familj har sin egen akt och att flera 
 utredningar och insatser kan pågå   
 parallellt utan samordning.      
  Se UG:s reportage i SVT1 16/1 kl 20 
Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *