Gotland Nyheter

Gotland brister i barnskydd!

Gotland brister i barnskydd. Socialtjänsten i region Gotland granskades 2018 av IVO. Granskningen av 15 inkomna anmälningar kan liknas vid ”utbildning” av socialtjänstens personal. Anmärkningarna kan tolkas som att personal och chefer inte har kännedom och/eller kunskap i flera frågeställningar.

Barn far illa av socionomer

Vid genomgång av 12 skyddsbedömningar har IVO anmärkt på en snarlik bedömning av socialtjänsten Gotland:

-Det har inte framkommit något som tyder på att barnet är i behov av allvarligt skydd från socialtjänsten…

(Källa IVO: 2018-10-24. Beslut 2018-10-24 Dnr 8.543295/2017-4)

Lagar skyddar inte barnen

Tidigare SOFS 2014:7 HÄR, lagfäste att endast Socionomer får arbeta med socialtjänst för barn och ungdom. Den nya lagen heter istället HSLF-FS 2017:79 HÄR.

Oavsett vad lagen heter, mår barn allt sämre och socialtjänsterna får ständigt kritik. Se exempel från SVT HÄR.

Att inte utreda riskerar barnen

Socialtjänstlagen 11:1 kräver att socialtjänsten gör en skyddsbedömning skyndsamt. Skyddsbedömning innebär samtal med anmälare och föräldrar och är inte en utredning. På Gotland har man vid två tillfällen talat med andra personer än anmälare och föräldrar.

Gotland har nya chanser att hjälpa barn och ungdomar.

HÄR finns den Regionstyrelse som har högsta ansvar för barnen på Gotland under mandatperioden 2018-2022.

Barnets Bästa Gotland

Om du är intresserad av Barns Bästa på riktigt, så kan du kontakta gruppen Barnets Bästa på Gotland.

Barnets Bästa är en rikstäckande verksamhet och Gotland samarbetar i nuläget med Barnets Bästa Linköping.

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *