Nyheter

Gotland i själen ren

Boken: I själen alltid ren, skildrar Sigrid Hjerténs liv med Isaac Grunewald. Sigrid försöker tala med samhällets elit, om sina önskningar, sina mål och meningen med sitt liv. Samhället låser in Sigrid på mentalsjukhus i oktober 1936. Patienten kan inte delta i ett ordnat samtal…
Sigrid

Psykoterapi, ”av ens det mest elementära slag” var enligt boken inget som Sigrid erhöll. Istället fick Sigrid uppleva 12 år av: Bältesspänningar, Insulininjektioner och frånvaro av intresse för eventuella orsaker till sjukdomen.

Sigrid försökte ta sig ut från Beckomberga. Patienten betraktades av personalen och en journal anger: ”…även när hon borde veta, att dörren är låst.

Orsakerna

Boken tangerar konstant det faktum att Sigrid Hjertén var en av Sveriges skickligaste konstnärer; Målarinna.

Men… ingen tycks ha intresserat sig för att studera Sigrids kommunikation med och information om sitt samhälle. Fanns det verkligen ingen som analyserade målarinnans tavlor, försökte förstå?

Modern dog när Sigrid var två år…

Sigrid stannar på Beckomberga, samtidigt som Europa växer, brinner genom 2:a världskrigets början och slut.

Sigrid levde på Beckomberga när Samhället levde, växte, byggdes, brann… inlåst i ett ändlöst vakuum!

Försök att förstå de som ser

I själen alltid ren, visas samma undvikande av konsekvenstänkande, som idag 100 år senare.

Gotland ger en fristad åt många konstnärer, lyssna, se och försök att förstå!

Kan Du upptäcka något som beror av orsaker… som leder Gotland till inlåsning?

Det är dags att försöka se…

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *