Nyheter

Gotland Lean

Kvalitet kan inte mätas i hur många klagomål en produkt eller verksamhet får. Missnöjda kunder berättar inte alltid om sitt missnöje, men berättar gärna för sina närstående. Flera verksamheter på Gotland kritiseras av missnöjda kunder eller intressenter. Den stora utmaningen är att ständigt förbättra sig.

Kai-zen

Gotland Lean.

En av mina favoritsysslor är att ständigt förbättra genom tankesättet: Kai-zen.

Feedback, kritik och återkoppling på: bemötande, upplevelser, beslut, produkter,  egna insatser, det är fokus på förbättring.

Gotländska verksamheter behöver fokusera på en central värdering i arbetssättet Lean:

Lärande!

 

Verksamheter på ön

Medierna på Gotland rapporterar om allt från ekonomisk kris för region Gotland, till kaos inom lokala SD.

Oavsett exempel på verksamhet, så tycks en lokal kultur styra utvecklingen?

Man kan redan allt själv, anställer släkt och vänner och tar kritik personligt.

Inom Lean, ska man även Eliminera slöseri och Respektera människor som arbetar i verksamheten.

Här har två centrala frågor sin plats:

1.

-Kan anställda jobba tillsammans i projekt för att undvika väntan…

…Jobbar man tillsammans från olika ”avdelningar/kunskapsområden/ansvarsområden” för att slippa ledtider och resursslöseri. Eller väntar man hela tiden på ansvarigas besked, för att köra vidare?

2.

-Respekteras människorna i verksamheten…

…Kan medarbetare som har kompetens inom arbetsområdet stoppa produktionen, för att något behöver åtgärdas?

Utifrånperspektiv

Om kvalitet är viktigt för gotländska verksamheter, är det extra viktigt att lyssna på utifrånperspektiv.

Kritik mot öns verksamheter kan omfatta Lärande, Slöseri, Respekt för människor, etcetera.

Det är inte bevisat att Gotland faktiskt har en endemisk åkomma, men kritiken handlar ofta om de tre punkterna ovan.

Hur bemöter Du folk med idéer utifrån?

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs. "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Social- och Hållbarhetskonservativ. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Va? Se t.ex. Suburra på Netflix... Motto "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas" Nuläge Driver gärna projekt för hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Utbildningar Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *