Debatt Gotland Nyheter

Gotland mobbar också kvinnor!

Gotland mobbar också kvinnor! Region Gotland har kanske närmare 2000 anställda inom socialtjänsten, inom olika avdelningar och sysslor. Särskilt boenden för äldreomsorg och psykiska funktionshinder har pekats ut som mobbande arbetsplatser (SR). Gotland har ett boende i Roma där enhetschefen delvis kränktes av socialcheferna, anställda och flera systemfel. Arbetsmiljöverket har pekat ut olika problematik i kommuner.

Källa: SR 2020-06-17 HÄR

Boendet i Roma

Minns flytten från Stockholm och hem till Gotland 2013. Frun hade som erfaren enhetschef (13 år i olika chefsjobb i flera kommuner) inom socialtjänsten fått jobbet i Roma.

Hon skulle efterträda fem (5) enhetschefer som arbetat på hennes tjänst under tre (3) år före. Bland föregångarna fanns personer som inte hade utbildning för uppdraget och kom från helt andra uniformer.

Frun fick under tre år stöta och blöta i ärenden som hade varit eftersatta, hela tiden påhejad av regionens HR-stöd.

En kollega som var mycket välmeriterad och arbetade på ett annat boende, flyttade slutligen till Stockholm med sin familj. Det kändes skönt att veta att de var två erfarna och kompetenta kvinnor som kunde bolla processer med och finnas för varandra.

Medarbetarenkäten

Gotland mobbar också kvinnor!

Vi som var anhöriga, såg att frun var helt slut pga arbetet. Någonting var otroligt tungt, det kostade privatlivet. Det fanns bara att sova, sova och försöka fortsätta träna.

Ja, som vältränad, erfaren och med exakt rätt utbildningar för tjänsten är det märkligt att se symtom på utmattning

Som själv erfaren och kunnig i flera relaterade områden, såg jag riskerna.

Du blir inte så trött utan att vara sjuk… eller oerhört belastad !

Uppdraget att ta över efter 5 tidigare chefer som verkat endast i 3 år var svårt.

Efter 2,5 år kom frun hem och sa att hon hade omplacerats till Visby i ”samråd” med Socialchefen.

Enligt egen utsago hade samtal skett med socialchefen om att vänta några år, att inträda som Enhetschef på en ny plats i organisationen.

Därefter vet alla hur det har gått. Med närmare 30 ansökningar inom två år, har hon aldrig mer fått arbeta på ön.

Demokratiskt ledarskap och mångfald

Med min bakgrund tänkte jag att ett blandat resultat från en medarbetarenkät är något bra.

Det visade på mångfald, demokratiskt ledarskap, att personalen fick tala fritt, osv.

Men det tyckte uppenbarligen inte region Gotland?

Det verkar omöjligt att flytta hem till ön, frun får inte arbete trots rätt utbildning och ofta flest år i tjänsten och bredast erfarenhet vid ansökningar till region Gotland.

Personalen stöttade

Gotland mobbar också kvinnor!

Vi var ganska rörliga på fritiden. På olika platser i Visby sprang vi på personal som alltid berättade att de inte stöttade beslutet att flytta min fru.

Problemen fick fortsätta och chefen skulle bort

Utifrån egen magisterexamen i offentligt ledarskap, misstänks högre förvaltningschefer vara exempelvis antingen:

1.

Okunniga om konsekvenser när problem får fortsätta och istället den ensamma chefen ska bytas ut?

eller

2.

Medvetna om vad som pågår, men man är som förvaltningschef och liknande kompis med flera i personalen?

Arbetsmiljöverket september 2018.

Fråga till Gotlänningar

Utifrån egen uppväxt under ferier och nära koppling till södra Gotland; Garde, Lau, När… Hemse, finns nyfikenheten.

Kanske du kan berätta:

Hur är det att ”förändra”, ”utveckla” och införa ”reflektion” på din Gotländska arbetsplats?

 

 

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *