Gotland Nyheter

Gotland och Välfärden?

Kommunal tänker på ”vård- och omsorgsyrken”.

En variant av riktiga jobb lades fram som förslag av Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt 2011, det kallades då för ”välfärdsjobb”. Det svåra är inte att få fram idéer, istället är alltid utmaningen att genomföra olika förslag.

Kruxet med den käcka idén om välfärdsjobb, var att långtidsarbetslösa och motsvarande skulle jobba inom välfärden. Uppgifter som inte utfördes kunde bli gjorda och till löner under kollektivavtal. Förslaget liknades vid Fas 3, vilket många kritiker anförde. Frågan är hur väl Socialdemokraterna lyckades, oavsett namnet på idén? Här finns vissa likheter med dagens Annie Löf, som har talat sig varm i kläderna om att sänka lönerna.

Idag visar SVT och text-tv, att fackförbundet Kommunals ordförande tjoar om en brist på 135 000 personer inom välfärden; vård, skola och omsorg. Orsaken till bristen på personal beror på befolkningsökningen och pensionärerna.

Samla Gotland

Gotland påverkas också av bristen på personal inom välfärden, regionen har visat försök att ragga arbetskraft från fastlandet, genom betalda resor och boenden. Människor som har arbetat hela sina liv ska enligt den svenska normativa etiken tillförsäkras rätten till en värdig ålderdom. Att lägga fram förslag räcker inte, personal behöver sättas in nu. Här finns möjligheter för samtliga gotländska partier att samlas, enas och att göra Gotland tryggt och varmt.

Gotland behöver förutom samarbete om personalbristen även strategier för att sätta både långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete. Matchningsprocesserna behöver uppdateras. Arbetsförmedlingen på Gotland, kallar in långtidsarbetslösa på möten till Visby, där man upplyser om vilka jobb som finns att söka på fastlandet. Problemet med denna ingenjörskonst, är inte jobben utan istället boendefrågan. På Gotland finns fler boenden generellt, för de som kan tänka sig att bo utanför Visby. Boendeproblematiken på fastlandet är inget att orda om.

Berör elefanten och mata käpphästen

Socialdemokraterna har brottats med sin käpphäst välfärden i all tider. Det nya denna mandatperiod, är att visa hur egen politik med kraftig befolkningsökning på rekordtid, ska hjälpa välfärdens brister. Det är en stark signal om hur det står till i verkligheten och att elefanten i rummet aldrig får eller ska diskuteras. Det värsta som förmodligen kan hända om det blir rumsrent att diskutera elefanten, är att problemen kan lösas, eller att Socialdemokraterna får kasta in handduken i valet 2018!

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *