Debatt Gotland Nyheter Sverige

Gotland stoppar smitta?

Plötsligt är fastlänningar det stora virushotet? Flera virus och farliga sjukdomar har florerat i Sverige helt fritt i decennier. Endast 41 procent av asylsökande har tackat ja till frivilliga hälsokontroller. Tusentals Stockholmare, de flesta med Gotlandsanknytning ombeds att inte åka till Gotland. Det är för farligt med fastlandsbesökare?

 

Gotlands lokalregering stoppar fastlänningar

Stockholmare hotar Gotland? Smittoläget med SARS-cov2 ger risk för Corona19. Stockholmare ska inte komma hit.

Sverige har egentligen varit vidöppet för virus i 25 år. Centern och Liberalerna har arbetat för ett gränslöst samhälle, där öppen dörr har haft betydelse för stoppande av skadliga virus.

Majoriteten av Gotländska väljare har röstat fram en högsta lokalpolitiker (C) som åkte till Teneriffa i mars, en månad efter att Kanarieöarna hade sitt första kända fall.

Stockholmare hotar Gotland

Stockholmare hotar Gotland? Det är nog många som håller med att Stockholmare inte alltid är trevliga. Men som erfaren internflykting i Sverige, kan upplysas om att otrevligheten är utspridd.

Det egoistiska samhälle som forskare i flera ämnen har varnat för, har i sin tur drivit Socialdemokraternas stödpartier att införa kraftfulla åtgärder.

Att just Stockholmarna är ett hot beror främst på den egna folkmängden… och även att de rör sig mycket utomlands.

Stockholmarnas politiska ansvar syntes i riksdagsvalet 2018 som stöd för främst Socialdemokraterna och Moderaterna… alltså inte långt från Gotlänningarnas riksdagsval.

SVT Valresultat 2018. Så har Sverige röstat.

STOCKHOLM

GOTLAND

SD-politik, fast på ett annat sätt?

Det hade kanske varit enklare om de svenska riksdagspartierna hade samarbetat med varandra redan tidigare?

Samarbete är förstås en utopi, av administrativa och ideologiska skäl. Men förmodligen fattar någon poängen?

Vårdfrågan t.ex. ägs till stora delar av SD och nu har Socialdemokraterna möjlighet att samarbeta.

 

M och KD obligatoriska hälsokontroller

Stockholmare hotar Gotland? I riksdagen har både KD och M kämpat hårt för kontroll av Folkhälsan.

Just kring osynliga hot har det ansetts vara mindre lyckat att Individen ska få bestämma själv?

M och KD har deklarerat att samhället traditionellt har varit starkt pga att svenskarnas hälsa har varit under kontroll.

Moderaterna krävde hälsokontroll av asylsökande

I en motion HÄR 2017/18:2888 sägs att 86 procent av asylsökande tackade ja till hälsokontroller i Malmö:

Liberalerna fokuserade Intersexpersoner

I betänkandet från Socialutskottet 2017/18:SOU15, där M och KD ville kontrollera hot mot Folkhälsan, syns Jan Björklund (L) främst ta strid för Intersexuella personer.

Mellanöstern är hårt drabbat

Det är viktigt att fråga om svåra hälsolägen som flera länder och områden i Mellanöstern har upplevt.

Är det bra för smittspårning, omslutning av, eller utsläckning av farliga virus och andra sjukdomar, om Sverige inte kontrollerar inresande från drabbade områden?

Vetenskap om kris i Syrien

Flera sjukdomar, smittor och infektioner har drabbat boende i Syrien. Både före och efter Arabiska våren 2011, var läget ansträngt.

En vetenskaplig artikel från US National Library of Medicine National Institutes of Health diskuterar Syrien och Jordanien:

Orientböld,se internetmedicin

Undulatfeber, se internetmedicin

Bakteriell Hjärnhinneinflammation, se 1177

Övre luftvägsinfektioner, se healthline

Riksdagen avslog motionerna

En kartläggning i landstingen och regionerna av SKL för 2014/15 respektive 2015/16 visade att andelen asylsökande som fått en hälsoundersökning hade ökat från 41 procent till 77 procent.

Det behövdes kanske ingen obligatorisk kontroll?

Hälsoundersökningar av asylsökande motionerades t.ex. av:

M med 2017/18:301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar

M med 2017/18:2888 av Boriana Åberg

KD 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl.

Slutsats

Som alltid finns det avgörande frågor där man måste kasta sin partitröja och lösa akuta problem.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *