Debatt Gotland Nyheter

Gotland växer?

GT visade idag en notis om att befolkningen på Gotland har passerat 59 000. Under tredje kvartalet 2018 ökade Gotlands folkmängd med 360 personer. Befolkningsökningen har i andra kommuner ansetts vara för liten. Särskilt Centerpartiet har påtalat Sveriges möjligheter med till exempel fortsatt kraftig inflyttning från länder utanför EU.

 

Regionstyrelsen och befolkningsutvecklingen

Gotland växer?

Regionstyrelsen har 15 ledamöter, varav fyra Centerpartister och fem från Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Fördelningen av ledamöter ger Gotland stora möjligheter att ta samma ansvar för befolkningsfrågan som andra kommuner har gjort.

Gotland behöver till exempel omgående cirka 11 000 inflyttare från länder utanför EU, för att nå riksgenomsnittet av inflyttade migranter!

Sverigedemokraterna (SD) gjorde ett av sina sämsta val på Gotland. SD kommer därför att ha mycket svårt att motverka övriga partiers önskemål i frågan.

Etablissemanget på Gotland behöver egentligen bara begära av Migrationsverket och regeringen en skyndsam handläggning av inflyttning, för att nå riksgenomsnittet.

Gotland har lägsta mottagandet i landet!

Länsstyrelsen förklarar Gotlands låga mottagning

– Förra året hade Gotland totalt sett det lägsta mottagandet i hela landet, 5,4 personer per 1 000 invånare, vilket beror på att få personer flyttade till Gotland via självbosättning.

Källa: Länsstyrelsen Gotland

Vem flyttar egentligen från Gotland och varför

Regionstyrelsen måste tillsätta ordentliga analyser av vilka som flyttar från ön och varför?

Ett förslag är att utflyttade tillfrågas om varför de har flyttat. Annars kan eventuella problem riskera att fortsätta störa kvar-boendet:

-Kan det finnas kontraproduktiva systemfel, genom snedvridning av olika stöd och insatser?
-Kan det vara så att vissa inflyttar-grupper får andra möjligheter att lyckas med sin etablering?
//
Exempel på läsning för nyfikna på Gotlands växande:
Bostäder
https://www.helagotland.se/bostad/bostader-for-nyanlanda-gotland-pa-vag-att-lyckas-13297010.aspx
Pengar till organisationer som får Gotland att växa
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/nyheter-och-press/nyheter—gotland/2018-09-28-regionala-tillvaxtmedel-ska-stodja-nyanlandas-foretagande.html
Social hållbarhet
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/mottagande-och-etablering-av-nyanlanda.html
Regeringen om Länstal för Nyanlända
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/10/regeringen-beslutar-om-lanstal-for-2019/
 
Johan Pettersson
Socialkonservativ ENTJ-person: -Anförare. Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål. Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap /Geo. Beteendepsykologisk examen. IT-examen. Påbyggnader i psykologi och beslutsfattande. Har roliga verktyg i säcken som: natur, juridik, journalistik, projektledning. "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *