Gotland Nyheter

Gotlands bostadskö och förtur

Gotlands bostadskö och förtur. SVT visar nyhet som Gotlandswebben har diskuterat. Det är bra att SVT undersöker Gotland, om syftet är att stärka demokratin. Barnfamiljer är en särskilt drabbad kategori som tvingas lämna ön pga bostadsbristen. Kanske är folkomflyttningen istället en konsekvens av decennier av Polarisering ?

Gotlandswebben fick svar om förtur

Gotlands bostadskö och förtur. Gotlandshem svarade 2018, att man hade förtur till lägenheter, till familjer från andra länder.

Först var svaret som hos allmännyttan i andra kommuner, ungefär:

Nej, vi har ingen förtur till Nyanlända

Samtidigt som svenska barnfamiljer som lever permanent på Gotland och tvingas lämna ön, kan alltså andra familjer från långt utanför EU flytta till Visby.

Gotländska politiker, Gotlandshem, riksdagspartier eller ”trovärdiga” nyhetsmedier lämnar inte svar om vad som är Lika Värde i flyttkarusellen.

Förtur hänger samman med riksdagen och regeringen, alltså väljarnas yttersta önskan om vilka partier som ska ansvara för Gotlands ”kommunala” bostäder.

Gotlandshem och förtur

Här kan du läsa hur Gotlandshem hanterade frågan om förtur sommaren 2018.

Klicka på artikeln med flyttlådorna för att läsa:

Gotlandshem och förtur till utlänningar

Regeringen erkänner landsbygdens död?

Klicka på artikeln här under för att läsa

Regeringen erkänner förändring

Gotlands utveckling hämmas av Polarisering

Problemet för Gotlands utveckling är att rörligheten begränsas av Polarisering.

Svenska barnfamiljer kan t.ex. inte inom rimlig tid erhålla en lägenhet i den enda staden Visby, när familjens behov förändras.

I staden har Gotland förlagt det mesta som en familj med äldre barn behöver och omfattas av; högre skolor, arbeten, vård, fritid, service, handel.

Ibland har familjer inget annat val, än att lämna ön. Alternativet kan i värsta scenario vara att bli socio-ekonomiskt utslagen på landsbygden utanför Visby.

Att bli socio-ekonomiskt utslagen behöver inte höra ihop med förmågor, kunskaper, utbildningar eller andra hinder.

Istället kan utslagning ibland vara en konsekvens av ”Social-Demokrati” ?

Vi vet själva som gotländsk barnfamilj, att det är jättesvårt att flytta hem till Gotland. Det finns inte några särskilda politiska krafter som arbetar för att våra barn ska kunna flytta hem.

 

SVT rapporterar om Gotlands bostadskö

Det ska bli spännande att se om eller hur Gotlands partier svarar på SVT:s artiklar här under.

Nu berör inte artiklarna olika fenomen inom kösystemet, istället lämnas uppgifter om kötid, antal i bostadskön… och att bostadsbristen beror på för få bostäder.

 

Källa: SVT, 2020-05-11

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/langa-kotider-stanger-unga-ute-fran-hyresratter

UPPDATERAT FRÅN SVT BOSTADSKRISEN I ÖSTNYTT-OMRÅDET

Klicka på artikeln här under, från SVT 2020-05-13

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *