Debatt Gotland Nyheter

Gotlands-Elvis och Lucia!

Ingen Lucia i Östnyttområdet Motala. Förskolan Kärrbacken diskriminerar Luciafirare.

Gotlands-Elvis och Lucia.

Gotlands-Elvis och lucia. Micke Stenberg, känd som barnens beskyddare rasar på Facebook mot beslutet:

-”Fan va allt ska handla om migranter och asylsökande och invandring i precis ALLTING.”

Föräldrar i het debatt

Föräldern Jessica Gunninge, uttalade HÄR till Expressen:

-”Jag tycker vi ska värna om våra svenska traditioner.”

Skollagen kan stoppa traditioner

Förskolechefen Anna Karmskog säger HÄR till SVT.se, att det finns det flera skäl bakom beslutet. Föräldrarna kan inte vara med och bestämma om detta.

Anledningen till beslutet sägs vara att man INTE vill exkludera någon.

Gotlands-Elvis vill ha integration

Stenberg har tidigare påtalat för Gotlandswebben, just vikten av att visa våra svenska traditioner för nyinflyttade:

-När förskolan påstår att man inte vill exkludera någon, så gör skolan precis det. Att vi upphör med våra traditioner exkluderar Svenska barn som vill fira lucia.

UPPDATERAT:

Gotlands-Elvis har framfört att sång är mycket viktigt för hälsan och det bygger även broar mellan människor från alla slags kulturer:

-Jag har träffat barn hela mitt liv, från alla möjliga platser, som har älskat att sjunga våra kära julvisor… Ta inte glädjen från barnen!

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *