Nyheter

Gotlands högsta politiker svarar inte på Demokratifrågor

Gotlands högsta politiker svarar inte på Demokratifrågor. I flera statsvetenskapliga och för demokrati viktiga ämnen, framgår att demokrati föreligger när väljarna har makten, genom sina folkvalda. Inte tvärtom. Nyfikna kan jämföra i Regeringsformen (RF). Väljarnas makt utgår från möjligheten att ansvariga politiker måste ta ansvar för sådant som har orsakat svårt lidande.

Ordförande i regionfullmäktige svarar inte

Gotlands högsta politiker svarar inte på Demokratifrågor. Här syns ett mail från november -20, till Ordförande Inger Harlevi, om Demokratibegreppet. Harlevi har även fått en påminnelse i december.

Mailet berör Gotlands arbetsmarknad som exempel och innehåller påståenden om eventuella ”Demokratiunderskott”.

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”

Vad svenskarna klagar på, har de alltså själva skapat… i ett system där ansvar kan utkrävas?

Polariserad arbetsmarknad

Gotlands högsta politiker svarar inte på Demokratifrågor. Det svenska samhället är starkt polariserat, där vissa grupperingar påstår att politiken struntar helt i svenska arbetssökande. Ibland uppger olika rapporter att arbetsmarknaden är polariserad gällande löner, se t.ex. HÄR och Långtidsutredningen SOU 2019:247

Polariseringen syns också i att grupper ställs mot grupper, rent faktiskt genom strukturellt ojämlika anställningar, se t.ex. Bussförarutbildning för vissa i samarbete mellan Bussbolagen och AF, HÄR från transportochlogistik.se

Problemet är att flera grupper hamnar utanför möjligheter som t.ex. Bussförare, om det politiska målet är att prioritera t.ex. kategorier som slussas via särskilda korridorer.

När det gäller politiskt heta ämnen som t.ex. Nyanlända, så ska de arbeta som ”Samhällsvetare”, en yrkeskategori där det har funnits 100 000-tals svenska arbetssökande, som har fått klara sig själva. Leva i utanförskap.

Samhällsvetare har kallats ”Överskottsyrke” i decennier.

Finns det snabbspår även för svenska samhällsvetare in i myndigheter?

Klicka på bilden och se pågående kategorier enligt AF 2020-05-28/Okänt?

Påståenden till Moderaten Inger Harlevi

Moderaterna har många gånger varit näst största parti och även haft makten som regering. Moderaterna har haft makten att förändra samhället, från Landet Sverige, till EU-delstaten Sverige som den ser ut idag.

Det är därför viktigt att Moderaterna får frågor om Demokrati.

Som andra politiker på Gotland, t.ex. C-ledaren Eva Nypelius har inte heller Harlevi svarat ännu.

Påståendena är skapade utifrån olika väljargruppers uttalanden om Gotlands och Sveriges arbetsmarknad generellt

Till
Inger Harlevi
Ordförande Regionfullmäktige Gotland
Hej, Inger.
 
Genom egen erfarenhet av Gotland sedan barnsben och två femåriga försök med familj att bli permanentboende (1998-03 och 2013-18),
väcktes tankarna om att göra ett examensarbete i Statsvetenskap och de folkvaldas representanter.
 
Att alltid vara arbetssökande på ön, trots rejält med utbildning och erfarenhet, har också ökat motivationen att forska i ämnet.
 
Med bakgrund i studier på examensnivå i statsvetenskapliga teorier om styrning, institutioner och demokratibegreppet Önskas svar.
 
Du är välkommen att vidarebefordra denna skrivelse, till den/de som du anser bäst kan besvara.
 
Vänligen
Johan Pettersson

Följande påstående med frågor berör tillsättning av tjänster utlysta av Region Gotland och integration:

 
Region Gotland diskriminerar medvetet svenska sökande till utlysta tjänster av flera påstådda orsaker:
  • Den politiska majoriteten i Regionfullmäktige påverkar rekryteringen så att svenskar gallras bort, för att det ska finnas jobb till inflyttade andra nationaliteter och öka integrationen?
  • Den politiska majoriteten i regionfullmäktige påverkar rekryteringen så, att svenskar av rekryteringsansvariga uppfattade sympatier för andra partier än: C-S-M-V-MP-L-KD-FI,
    inte kallas till intervju ?
  • Svenska arbetssökande som har mer utbildning och erfarenhet än utländska arbetssökande kallas inte till intervju, för att Regeringen kräver motsvarande:

”Åtgärder för att nyanlända snabbt ska erhålla arbete” ?

  • Det finns fördelar med att permanentboende svenskar på Gotland, som har en eller flera akademiska examen, inte kommer in på den gotländska arbetsmarknaden och att det medför att svenska barnfamiljer tvingas flytta till fastlandet, om inflyttade personer från andra länder får jobb i stället?
  • På vilka sätt kommer Gotland att påverkas positivt med Regeringens nya ”Jobbpaket” för åren 2020-21-22 (se länk nedan)?
Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs. "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Social- och Hållbarhetskonservativ. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Va? Se t.ex. Suburra på Netflix... Motto "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas" Nuläge Driver gärna projekt för hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Utbildningar Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *