Gotland Nyheter

Gotlands klimat förändras

Gotlands klimat förändras. Mängden växthusgaser har ökat i atmosfären, därför blir Gotland både torrare och blötare. Det är av flera anledningar viktigt att påminna om Gotlands möjligheter och utmaningar.

Hållbara Gotland

Säsongen med låga vårflöden i vattendragen blir längre och vintrarna blir mildare med mindre behov av uppvärmning. Sommarmedeltemperaturen perioden juni-augusti ökar med flera grader.

Gotland är ledande som Sveriges mest Hållbara boplats!

Gotlands klimat förändras. Inte bara vädret kräver anpassning.

Våldsam kriminalitet som skjutningar, terror och pandemier rasar på fastlandet. Faktiskt och till stor del skapat av storstadsmänniskors egoistiska beteenden.

Gotland glider ännu under radarn från flera hot som drabbar övriga Sverige, men behöver se upp! Gotland kan precis som fastlandet krossa allt som är hållbart, om gotlänningarna bara tramsar med i den s.k. ”Utvecklingen”.

Utvecklingen har visat sig medföra fruktansvärda utmaningar.

Gotland behöver sina griniga gubbar på landsbygden

Gotland har förutom Sveriges relativt minsta sociala utmaningar, även ett gott klimat för odling. Nära 40% av gotlänningarna bor på landsbygden, där finns också alla dessa motvals utvecklingen -de griniga gubbarna som kan smida, odla och bygga Hållbart.

Den kan vara ganska klokt att lyssna på dessa griniga gubbars kunskaper, eftersom det hittills har skyddat Gotland i allt från världskrigens värsta katastrofer till total utradering av det gotländska kulturarvet!

Gotlands annorlunda och hållbara natur

Gotlands klimat förändras. Många företag inom jordbruksnäring och relaterade verksamheter har ökat sin omsättning. Mjölkproduktionen har som stora delar av svenskt jordbruk, varit grunden i det gotländska lantbruket.

Skillnaden från fastlandet är att den gotländska jorden är annorlunda och behöver skyddas från skadlig verksamhet och elaka omvärldsfaktorer. När klimatet ändras påverkar det både jorden och grundvattnet.

Gotlands natur är relativt stark och frisk. För att fortsätta öns hållbarhet måste beslutsfattare vara vaksamma på samspelet mellan både klimatförändringar och socio-ekonomiska förändringar.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

LÄS MER HÄR FRÅN SGU, OM GRUNDVATTNET I KLIMATFÖRÄNDRINGAR

SMHI två framtida RCP-vägar i gotlandsrapporten

Det är därför viktigt att påminna om SMHI:s rapport om Gotland från 2015:

Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier.

Begränsade utsläpp (RCP4.5)

Höga utsläpp (RCP8.5)

RCP är engelska för Representative Concentration Pathways. RCP avser nivå av *strålningsdrivning i W/m2 som uppnås 2100.

Olika RCP-scenarier var grunden för IPCC:s (FN:s) klimatrapport 2013.

Störst uppvärmning under sommaren

Vegetationsperioden ökar med 2-4 månader och antalet varma dagar blir fler.

Begränsade utsläpp år 2100

Den beräknade uppvärmningen ökar med 3 grader.

Höga utsläpp år 2100

Den beräknade uppvärmningen ökar med 5 grader.

Nederbörd

Gotlands klimat förändras. Kraftig nederbörd med maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 25 % beroende på RCP-scenario.

De årliga skurarna med en timmes varaktighet ökar med 15-20 %.

För länet ses en ökning av den lokala vintertillrinningen med uppemot 50 % vid slutet av seklet. Även under hösten ökar tillrinningen men för vår och sommar minskar tillrinningen. Vårflödestopparna försvinner och säsongen med lägre flöden blir längre.

Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 15 dagar till 30-40.

*Strålningsdrivningen

Skillnaden mellan hur mycket energi solstrålningen som träffar jorden innehåller och hur mycket energi som jorden strålar ut i rymden igen. Denna energi mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m². Strålningsdrivningen ökar då mängden växthusgaser ökar i atmosfären, vilket resulterar i en global ökning av temperaturen på jorden. För att studera framtida klimat finns ett antal strålningsdrivningsscenarier att utgå ifrån, se ”RCP”. (SMHI, 2015)

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *