Nyheter

Knivdåd i Visby gav samhällstjänst

Brottsbalken ger tydligt besked om fängelsestraff vid Knivdåd. Rättsväsendet i Sverige ger tydliga besked om återhållsamhet att straffa. Åklagare, domstolar och försvarsadvokater skapar låga straff vid allvarliga brott. Samtidigt uttrycker Morgan Johansson ilska och frustration över skjutningar och våld.

Knivdådet i Visby i juni 2017 kanske retar Morgan Johansson

Läskunniga finner att Brottsbalken anger fängelse som påföljd, inte samhällstjänst, för våld av allvarligt slag. Morgan Johansson uppger sig frustrerad, samtidigt som rättsväsendet underlåter påföljd i enlighet med Lagen.

Varför bedömdes knivdådet i Visby inte som ”allvarligt våld”? Kanske anser de politiskt korrekta att 100 dagars samhällstjänst är likvärdigt med nio månader till sex år i fängelse?

Påföljd enligt Brottsbalken

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,

Moderater, Socialdemokrater med svansar

De väljare som har perspektiv och kan jämföra i decennier bakåt, vet att kriminalitet, våld, skjutningar, drog- och vapenhandel, barns psykiska ohälsa, har ökat oavsett Moderater eller Socialdemokrater.

Med stor sannolikhet fortsätter problemen för Sverige, om Moderaterna och Socialdemokraterna med svansar får fortsätta vid rodret.

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *