Nyheter

Knulla Alla Hjärtans Dag !

Knulla Alla Hjärtans Dag. Språk förändras men mycket består i de europeiska språkliga plattformarna. Den svenska diktaren skrev om en fransk … och en spansk … Om betydelsen av Alla Hjärtans Dag finns mycket skrivet. Samtidigt används det förbjudna ordet i mångfaldiga konflikter.

Historiskt Fredligt ord

Knulla Alla Hjärtans Dag. Just ordet som är fult idag att säga, tycks ha haft både en finare innebörd och betydelse för Fred?

Det är också lite roligt att fundera på vår egen svenska kulturhistoria, trots aktivister som påstår att den saknas.

Knulla har en mycket större historisk betydelse än bara svordom. Det är t.ex. svårt att svära på svenska.

Någon skrek: ”Knulla Allans Hjärtans dag”…

Adelsmannen diktade knullrigt

Georg Stiernhielm (1598–1672) ansågs ha haft teorier om språket som system. Stierhielm var en Lärd man, Poet och Ämbetsman… Släkten förde en sexuddig stjärna i vapenskölden och som hjälmprydnad (Riksarkivet, okänt: Bernt Olsson).

I ett längre och språkhistoriskt utlägg på facebook av skribenten Veckans språkhistoria, berättas Stiernhielm utan att rodna kunde använda ordet i en översättning av en smädesdikt.

Dikten behandlar kung Ludvig XIV:s giftermål med österrikisk-spanska prinsessan Maria Teresia. Med bröllopet uppstod kanske fred mellan Frankrike och Spanien.

Vad passar bättre i oroliga tider, på Alla Hjärtans Dag och planering inför fredagsmys, än språkliga kullerbyttor om det fula ordet:

Konung Ludwiks bröllopsskrift i Frankrike
Kungens basse bör wi prisa
Som oss brachte frid och lisa
Drottningens mus bör och ähra
Som oss brachte freden kiära
Wore kungar utan ballar
Skötes än af wåra wallar
Nu han redskap har och räder
Hwar man sig åt freden gläder
En fransk kuk och en spansk fitta
lärd’ oss bäst på freden hitta
Gud gaf fred i wåra dagar
knulla må som den behagar

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *