Nyheter

Löfven svär över bränder

Löfven svär över bränder. Och sin egen politik. Landet Sverige brann inte som nu. EU-regionen Sverige brinner ofta och svårt. Att svära är en ersättning för saknade ord. Ibland räcker inte ordförrådet av olika skäl. Saknaden av ord kan exempelvis bero på bristande kunskaper, att något behöver beskrivas som ett helvete, eller att talaren skäms.

Bristande kunskaper hos liberala flummare

Löfven svär över egen politik, som andra obildade. Svenskar med kunskaper får inte delta i Socialdemokraternas Framtidsbygge.

Redan vid inträdet i EU, började vänsterliberala flummare attackera till exempel stadiga svenska män inom barnomsorg, skola, polis och liknande arbetsplatser.

Det blev fult att bära och uppvisa Svensk fostran. Den Svenska Kulturella Identiteten skulle bort till varje pris!

Nya paradigm sköljde över forna landet Sverige med förvandlingen till EU-region.

Kristerssons socialtjänst plockade bort alla fäder som fostrade svenska barn!

EU innebar en förändring. Äntligen skulle Svenskarna bli Trygga, Säkra och få bättre Ekonomi. De tre huvudorsakerna gjorde att Svenskarna valde EU, framför Landet Sverige.

Fan i Helvetet

Löfven svär över egen politik: -Vad fan håller ni på med?

Socialdemokraterna har inga ord för sin egen förda politik. Socialdemokraterna svär över det samhälle som partiet och regeringen har skapat till ett Helvete.

Landet Sverige är borta. Den svenska sammanhållningen är borta!

Bilbränder i misstänkt samordnade attacker känns osvenskt?

Skäms

Löfven svär över sin egen politik och Kristersson ropar från sidan att socialtjänsten ska samarbeta med Polisen.

Socialdemokrater och Moderater visar tillsammans att de är obildade, att deras egen förda politik har skapat ett Helvete och att de skäms.

Kristersson skäms så mycket att Moderaterna har en kampanjfilm med bilbränder!

Vilka partier har förändrat Landet Sverige till en EU-region med bilbränder?

Ansvar

EU-regionen Sverige ligger efter andra länder som exempelvis: Frankrike, Belgien och Storbritannien.

Socialdemokrater och Moderater har i 25 år lagt grogrunden för det som SVT kallar nyheter.

Socialdemokrater och Moderater har visat hur de har tagit Ansvar.

Partierna har vägrat att samarbeta med SD.

Det allvarligaste är att partierna har skadat Svenska Folket, ett folk som håller på att förlora: Trygghet, Säkerhet och Ekonomi.

Bilderna i omvärlden av Landet Sverige tynar bort…

Bilbränderna i Frankrike 2005:

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *