Nyheter

Mässlingen i Sverige

Ett barn i Borås har smittats efter en utlandsresa.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. Viruset sprids med andningsluften, till exempel med hostningar och nysningar. Smittvägarna är slemhinnor, luftvägar och ögonen.

”Den som får feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag ska misstänka mässling och ringa 1177. Det är mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man misstänker mässling. Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum.”

Källa: http://www.vgregion.se/nyheter/press/

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *